Russland arrangerer rakettøvelse utenfor Midt-Norge under Nato-øvelsen

Avinor sier de sjelden får slike varsler, men Nato avviser at det får følger for Nato-øvelsen.

Et russisk skip avfyrer missiler ved Sevastopol på Krim i sommer, under en marineparade. 

Saken oppdateres.

Trident Juncture

Midt under den Nato-øvelsen Trident Juncture planlegger Russland prøveskyting av missiler i havet utenfor Midt-Norge.

Det var Klassekampen som først omtalte saken mandag.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier til NTB at forsvarsalliansen ble varslet i forrige uke om Russlands prøveskyting av missiler utenfor Mørekysten.

– Russland har et betydelig nærvær i nordområdene, også utenfor Norge. De øver store styrker, og de øver regelmessig. Dette er en varslet øvelse fra russisk side, og vi tar til etterretning at de vil øve, som de har gjort flere ganger før i samme område, sier Stoltenberg til NTB på flyet på vei til Norge og Trident Juncture-øvelsen

Uvanlig

- Så vidt meg bekjent mottar vi sjelden slike henvendelser, sier kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring AS, Erik Lødding.

Han viser til at den russiske øvelsesskytingen er varslet i henhold til normale rutiner. Avinor mottok meldingen fra russisk side fredag.

Den russiske øvelsen skal skje i havet like utenfor Mørekysten, i kort avstand fra de norske byene Kristiansund, Molde og Ålesund, og i et område med flere norske offshore-installasjoner. Rakettskytingen skal skje 1. til 3. november, fra klokken sju om morgenen til to på ettermiddagen, alle dagene.

Får ingen følger for Nato

Oberstløytnant Vegard Finberg som er presseoffiser for Nato under Trident Juncture, bekrefter at de er kjent med den russiske øvingsaktiviteten. Han viser til at varslingen til Avinor er helt i tråd med normale rutiner.

- Kan det oppstå konflikter eller farlige situasjoner som følge av at dette skjer i samme område som Nato-øvelsen?

- Den såkalte Notam-meldingen, Notice to Airmen, som er sendt ut, er nettopp for å forhindre at det skal bli noen form for farlige situasjoner, ser Finberg.

han viser til at den russiske aktiviteten skjer i internasjonalt farvann, og sier at Nato i likhet med sivil luftfart, selvsagt tar hensyn til varslet.

- Det får ingen følger for øvelsen, sier han.

Neppe tilfeldig

Seniorforsker June Wilhelmsen ved NUPI sier til NRK at hun ikke tror det er tilfeldig at denne øvelsen kommer nå.

- Jeg kan ikke vite det helt sikkert. Men det er veldig sannsynlig at dette er en slags tilbakemelding på «Trident Juncture».

Hun setter også saken i sammenheng med opptrappingen av konflikten mellom NATO og Russland.

- Russland ser med stor skepsis på all militær oppbygging og øvelsesvirksomhet i nordområdene fra NATO sin side. På samme måte ser Norge og NATO med stor skepsis på russisk opptrapping.

- Bra at russisk øvelse er varslet

Adresseavisen stilte i går spørsmål til forsvarsministeren om hvordan han ser på at Russland nå varsler denne øvelsen akkurat samtidig som Natos gigantøvelse pågår i samme område. Og om Norge anser dette som provoserende. I en e-post svarer forsvarsminister Frank Bakke Jenssen (H) følgende:

- Det er vanlig at Russland driver med militær aktivitet i våre nærområder, også under øvelser der allierte land deltar. Aktiviteten skjer i internasjonalt farvann og luftrom. Det er bra at øvelsen ble varslet i henhold til etablert praksis. Vi ble gjort kjent med dette fredag ettermiddag, skriver Bakke Jenssen, og fortsetter:

- Det er ikke noe dramatisk i dette. Fra norsk side tar vi dette til etterretning, og følger den russiske aktiviteten. I slike situasjoner iverksettes om nødvendig tiltak for å ivareta sikkerheten og unngå ulykker.

Rammer ikke sivil luftfart

Erik Lødding i Avinor bekrefter det Forsvarsministeren sier, og viser til at den russiske aktiviteten skjer i internasjonalt luftrom.

- Det som er sendt ut er en rutinemessig informasjon til alle piloter, for å sikre at de er informert og kan fly utenfor gjeldende øvelsesområdet. Denne formen for informasjon er noe vi sender ut enten det dreier seg om for eksempel et mindre stevne for fallskjermhoppere eller øvingsaktivitet som dette, sier han.

- Får det følger for sivil luftfart på noen måte?

- Det får ikke nevneverdige konsekvenser på sivil passasjertrafikk. Varslet er vanlig prosedyre slik at piloter vet om det, sier han.

- Hvordan ser du på at dette skjer akkurat samtidig som Natos stor øvelse pågår?

- Det har jeg ingen kommentar til da dette er opp til Forsvaret å svare på, sier Lødding.

På forsiden nå