Nasjonal helseøvelse 2018:

Torsdag blir det masse blålys i Trøndelag

Helsevesenet skal øve på katastrofeberedskap. Torsdag kommer det til å være to store ulykker i Orkdal.

Torsdag skjer det: Nasjonal helseøvelse 2018 øver på to ulykker i Orkdal torsdag 1. november. 

Saken oppdateres.

Nasjonal helseøvelse 2018 skal torsdag øve på én sivil og én militær ulykke i Orkdal. Et midlertidig militært område på Orkanger blir angrepet av fiendtlige styrker. Den andre er en stor sivil ulykke. I begge tilfellene må det sivile helsevesenet samarbeide med forsvaret.

- Natoøvelsen Trident Juncture gir oss en unik mulighet til å øve på samarbeid med forsvaret, sier beredskapssjef Erlend Vandvik ved St. Olav.

- Forsvaret har nå betydelige ressurser tilgjengelig som vi ikke har til vanlig.

Les mer om Trident Juncture her.

Slik vil vi merke øvelsen:

De to hendelsene kommer til å føre til mange ambulanser og helikoptertrafikk fra Orkdal til sykehuset i Trondheim. Folk kommer til å merke katastrofeøvelsen slik, ifølge St. Olavs hospital:

  • Økt ambulanseaktivitet, ambulanser i øving vil kjøre ordinær utrykning (lyd, lys, og økt hastighet).
  • Militære ambulanser som kjører utrykning til St. Olav.
  • Økt helikoptertrafikk, og mulig ankomst av flere helikopter til samme tid, hvor bare ett helikopter får lande av gangen.
  • Synlige vektere som kontrollerer trafikk og inngangspartier på bygg.
  • Høy aktivitet i akuttmottaket, utover dagen øvingsaktivitet med markører på flere klinikker.
  • Synlige markører/skuespillere som er skadesminket.

Katastrofeøvelse torsdag: Folk flest kommer særlig til å merke stor ambulansetrafikk mellom Orkdal og sykehuset i Trondheim. 

 

LES OGSÅ: Åtte militære kjøretøy i ulykke i Tydal - to personer med luftambulanse til St. Olav

Tester hele beredskapskjeden

Beredskapssjef Erlend Vandvik forteller at dette er en av flere øvingsdager i den nasjonale helseøvelsen. Helsevesenet har øvd på katastrofer i Tynset, Ørland og Kristiansund. Torsdag skal det øves på ulykker som skjer i Orkdal, og 6. november er det planlagt en øvelse i Elverum.

Vandvik kaller det fullskalaøvelse.

- Vi skal teste hele beredskapskjeden fra at noen varsler om en stor ulykke til de skadde er på operasjonsbordet. Vi skal teste utrykning, ta hånd om de skadde på ulykkesstedet og ta dem inn i katastrofemottaket på sykehuset i Trondheim, stille diagnose og gjøre klar til operasjon.

Ulykkene kommer til å skje på disse stedene

Erlend Vandvik vet hvor mange som kommer til å bli skadet i de to ulykkene, men det vil han ikke si noe om. Årsaken er at helsepersonellet ikke skal vite.

- Det skal være en stor grad av usikkerhet for at øvingsutbyttet skal være best mulig, sier han.

Den ene ulykka kommer til å skje på Fannrem og den andre på Grønnøra på Orkanger.

På Grønnøra har Heimevernet vakthold på et midlertidig militært område når det blir angrepet, og militært personell blir skadet. Det kommer til å være skyting i området, forteller beredskapssjefen. Han understreker at det er snakk om markørladninger og smell som simulerer skyting.

Ikke trent for å gå inn der det blir skutt

- Vårt personell er ikke trent eller har utstyr som skuddsikre vester, for å gå inn i et område der det blir skutt. Det har forsvaret sanitet og politiet, sier han.

Vandvik mener denne øvelsen er relevant for andre ulykker der helsepersonell ikke kan gå inn på grunn av eksplosjonsfare for eksempel ved en industriulykke.

Den andre ulykka er en stor sivil ulykke der helsevesenets ressurser ikke strekker til.

- Vi må trene på å samarbeide for å bli bedre til å håndtere store ulykker og katastrofer. Flere samarbeidsparter gjør det mer komplisert å koordinere. Derfor må vi øve, sier beredskapssjef Erlend Vandvik.

LES OGSÅ: Livet på St. Olav

På forsiden nå