Lørdagens militærkolonner

Lørdag kjører militærkolonner på fv. 30 og E6 i Trøndelag.

  Foto: Tommy Fossum

Saken oppdateres.

I forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture kjører flere militærkolonner på veier i Trøndelag lørdag.

LES OGSÅ: Dette gjør du hvis du havner bak en militær kolonne

 • 1 kolonne E6 Fremo – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 10.00 – 10.51
 • 2 kolonner E6 Frigård – Tromsdal 07.30 – 09.00
 • 1 kolonne E6 Tromsdal – Frigård 14.00 – 15.30
 • 2 kolonner fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Lesja 10.00 – 15.27
 • 1 kolonne fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Lesja 14.00 – 19.12
 • 1 kolonne E6 Øyer – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 08.30 – 15.48
 • 1 kolonne E6 Værnes – Støren, fv. 30 Støren – Alvdal, rv. 3 Alvdal – Elverum, rv. 2 Elverum – Eda (Sverige) 09.00 – 18.35
 • 5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 12.00 – 14.00
 • 2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 14.20 – 18.40
 • 6 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 17.00 – 19.54
 • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 21.30 – 22.09
 • 1 kolonne fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.15 – 18.21
 • 7 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren - Røros 07.30 – 12.16
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 07.00 – 08.52
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen 10.00 – 13.14

LES OGSÅ: Større risiko for ulykker når Nato-styrkene skal hjem

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Statens vegvesen opplyser i en pressemelding om at militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Trafikk i øvingsområdene

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. De neste dagene vil det være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene. Deretter skal personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene og på samme måte som det kom inn – i militære kolonner. Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid.

- Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette, skriver vegvesenet i pressemeldingen.

Statens vegvesen anbefaler at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre mellom Oslo og Trondheim.

På forsiden nå