Her går dagens militære kolonner

Tusenvis av utenlandske soldater og mye militært utstyr fraktes nå ut av Norge i militærkolonner.

Saken oppdateres.

I forrige uke ble feltøvelsen under militærøvelsen Trident Juncture avsluttet og i november skal tusenvis av utenlandske soldater og mye militært utstyr fraktes ut av Norge.

Militære kolonner

Dette er dagens planlagte militære kolonner i Trøndelag:

 • 7 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 13.30 – 19.37
 • 9 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 18.30 – 20.49
 • 1 kolonne E6 Værnes – Røra, fv. 755 Røra – Bjugn 06.00 – 10.10 (ikke kjent hvilke fylkesveier som skal kjøres over Fosen)
 • 1 kolonne E6 Værnes – Levanger 08.00 – 09.00
 • 1 kolonne E6 Værnes – Vinne 09.00 – 10.13
 • 5 kolonner E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 07.00 – 10.21
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 11.45 – 14.14

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Les også: Dette gjør du hvis du havner bak en militær kolonne

Kolonner sør i landet

 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Sessvollmoen 11.00 – 14.28
 • 2 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 10.45 – 14.50
 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 17.20 – 21.50
 • 3 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 06.40 – 12.12
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro - Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 14.30 – 19.30
 • 21 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 05.30 – 11.30
 • 19 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 15.00 – 21.25
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 05.30 – 07.46
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Svinesund 09.00 – 12.40

Les også: Derfor er Midt-Norge viktig dersom Norge blir angrepet

Vis hensyn

Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Trafikk i øvingsområdene

Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid. Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette. Statens vegvesen anbefaler at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre Oslo – Trondheim.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå