Fikk pris etter å ha gitt bort 40 000 klesplagg årlig

Gratisbutikken Te & Tøy har fått Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris, som er delt ut for første gang.

Kulturminister Trine Skei Grande delte ut den første Frivillighetsprisen fra Trøndelag fylkeskommune. Bak fra venstre: May Britt Lagesen, Rasmia Ali, Torill Østhus-Loktu, Mari Johannessen, Lars Korsnes, Maria H. Lund, Cecilie Istad Myhre, Trine Skei Grande og Roar Østhus-Loktu. Foran fra venstre: Maha Bahi og Hafez Matter. 

- Årets prisvinner er en gruppe som setter verdighet, integrering og inkludering i fokus. Målgruppen for deres arbeid er flyktninger, asylsøkere og vanskeligstilte i samfunnet. Prisvinneren drifter både en butikk og en møteplass hvor de driver videreformidling av donerte klær og annet utstyr, har sosiale arrangement, samt at de bidrar med språkhjelp, heter det i juryens begrunnelse for tildelingen.