Store kutt i fylket - men skole og vei går fri

Det er enighet om budsjettet i Trøndelag Fylkeskommune.

Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) med varaordfører Tomas Iver Hallem (Sp) har sammen med SV, MDG og KrF blitt enige om budsjett. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen (t.h.) måtte se at politikerne ikke kuttet skole som han foreslo.  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og KrF er enige om budsjettet for 2019 i Trøndelag fylkeskommune.

I det som fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) karakteriserer som et meget krevende budsjett grunnet store kutt fra regjeringen, har samarbeidspartiene blitt enige om å skjerme skole og vei.

LES OGSÅ: Nå er det rødgrønt flertall i Trøndelag – også uten Sp

Styrket med 8,5 mill.

Fylkesrådmannen ville kutte skolesektoren med 41,5 millioner kroner i perioden frem til 2022. Men det sa politikerne nei til.

- Skolesektoren vil samlet bli styrket med cirka 8,5 millioner kroner i perioden sammenlignet med 2018-budsjettet, sier Hallem

Eller en opptrapping på 50 millioner kroner som Sandvik kaller det i en pressemelding.

- For Arbeiderpartiet har det vært avgjørende å sikre opptrappingen 50 millioner kroner til skole i økonomiplanperioden. Trøndelag lykkes nå med at flere ungdommer fullfører videregående opplæring og flere går ut for å bli lærlinger. Dette er en svært ønsket utvikling, men den koster penger. Samtidig er det viktig å sikre et bredt fagtilbud i videregående skoler i hele fylket, slik at elevene opplever valgfrihet der de bor. Det er også viktig å hindre at at vi får for store klasser for å spare penger ved de store skolene i byene. Det svekker lærernes mulighet til å tilrettelegge undervisningen til den enkelte elev, mener han.

Han sier at det ikke siden 1975 har vært mindre penger til rådighet i et fylkeskommunalt budsjett som nå.

- Men vi har sagt klart fra at det ikke er aktuelt at trønderske skole-elever tar kostnadene for manglende satsing, og derfor skjermes skolesektoren. Selv om kuttet begrunnes med elevnedgang, kan vi ikke ansette litt mindre lærer fordi det er 28 elever og ikke 30 på Byåsen, sier han.

LES OGSÅ: Senterpartiets ukjente sjakktrekk

Reverserer kutt

Også vei unngår kuttet på 30 millioner kroner som rådmannen la opp til. Hele kuttet reverseres, og det samme gjelder kollektivtilbudet som i 2019 opprettholdes som i dag.

I tillegg gjløres det en ekstra innsats på bredbåndsutbyggingen. Sammen med de statlige midlene, setter fylkeskommunen av 20 millioner kroner for å bygge ut bredbånd og mobilnett til nye områder i Trøndelag.

LES OGSÅ: Sp-Hallem om nye oppgaver: - Bedre enn fryktet

På forsiden nå