Første veien med 100-sone i Midt-Norge åpnet for ferdsel

Natt til torsdag ble fartsgrensen på E6 mellom jernbanebrua i Storlerbakken og Melhus hevet til 100 kilometer i timen.

Sør for jernbanebrua i Storlerbakken har Midt-Norges første 100-sone blitt åpnet natt til torsdag.  Foto: Lars Erik Sira

Denne artikkelen er korrigert. I en tidligere versjon av artikkelen ble i et sitat hevdet at det ikke har vært alvorlige trafikkulykker i anleggsperioden i forbindelse med E6-prosjektet. Dette er ikke riktig. Ifølge Statens vegvesen har det vært en dødsulykke, og to alvorlige trafikkulykker innenfor anleggsområdet i anleggsperioden. Det har også vært en alvorlig trafikkulykke utenfor det geografiske området, men der ulykken skyldtes køa ved innsnevringen fra 4 til 2 kjørefelt. Det har også vært arbeidsulykker under anleggsperioden, ifølge Statens vegvesen har det vært til sammen fem skader med fravær utover skadedagen.