Tilbakekaller trøndersk rakfisk etter å ha påvist botulisme

Torpet Fiskeoppdrettsanlegg trekker tilbake rakfisk produsert i 2018 etter at en trønder har fått påvist botulisme.

Fredag kom det en pressemelding fra Mattilsynet om at en person fra Trøndelag har fått påvist botulisme. De mistenker at det skyldes inntak av rakfisk.