Mener utbygging på Innvordfjellet bryter med flere lover

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har klaget avgjørelsen om å bygge ut Innvordfjellet vindkraftverk inn for Sivilombudsmannen.

To foreninger ønsker ikke at det skal bygges vindmøller på Innvordfjellet.  Foto: Terje Svan

Saken oppdateres.

- Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Miljødirektoratet mener Frøya må utelukkes som vindkraftområde


Sivilombudsmannen

Utnevnt av Stortinget, og skal blant annet:

  • Sikre at det ikke utøves urett mot den enkelte borger i avgjørelser tatt av offentlig forvaltning.
  • At folk som virker i forvaltningens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.
  • Bidra til at menneskerettighetene respekteres.

Kilde: Store norske leksikon


Klagen til Sivilombudsmannen begrunnes blant annet med at Naturvernforbundet og NOF mener at Olje- og energidepartementet bryter med forvaltningsmålet i naturmangfoldslovens § 5. Dette fordi de mener det er gitt tillatelse til en utbygging hvor det ikke kan utelukkes at inngrep får effekt på hubroens bestandsnivå, «uten at dette synliggjøres eller drøftes i vedtaket».

LES OGSÅ: Konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk

Videre i klagen viser de til flere andre brudd de mener er begått på naturmangfoldsloven, men også det de mener er brudd på forvaltningsloven.

- Dette er et prosjekt som vil ha svært store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet og den verdifulle naturen vår. Det vil kunne gå særlig hardt utover hubroene i området. Den er vanskelig å oppdage, bruker store areal for jakt og er veldig sensitiv for forstyrrelser i hekketiden, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i NOF.

Les reportasjen: Søsknene har levd tett på naturen hele livet. Nå kommer vindmøllene som tar fjellet fra dem

Det var i mars 2018 at Olje- og energidepartementet godkjente bygging av vindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger og Namdalseid kommuner. Konsesjonen for utbygginga er gitt til selskapet Zephyr.

LES OGSÅ: Selger Innvordfjellet vindkraftverk til utenlandsk investor

LES OGSÅ: Marsjerer mot vindturbiner i Flatanger

LES OGSÅ: Multinasjonale selskaper i kø for å kjøpe norsk vind

På forsiden nå