Her blir det trolig ikke skiløype i vinter

Striden om skiløype i Gjevilvassdalen fortsetter. Kommunestyret i Oppdal står fast på vedtaket fra desember om skiløype.

Stridens kjerne: Vinterferiegjestene kan ikke regne med slike forhold inn til Gjevilvasshytta i år. På Gjevilvassveien har det vært skiløype i 40 år tre måneder i året, men striden mellom grunneiere som vil brøyte og kommunestyreflertallet som vil ha skiløype, fortsetter.  Foto: Ludvig Killingberg, Adresseavisen

Torsdagens kommunestyrevedtak betyr at Fylkesmannen skal avgjøre om desembervedtaket var lovlig eller ikke. Inntil det er avgjort vil ikke kommunen lage skiløype på veien langs Gjevilvatnet.