Frøya sier sin mening om vindkraftverket den 2. april

Datoen for folkeavstemningen om Vindkraftverk på Frøya er fastsatt. Avstemningen holdes tirsdag 2. april. Uansett resultat, vil den ikke kunne stoppe utbyggingen.

Samme hva ungdommen på Frøya måtte mene i folkeavstemmingen om vindkraftverket, vil det ikke få betydning. Trønderenergi og Stadtwerke München vil likevel bygge det planlagt anlegget med 180 meter høye møller.  

Saken oppdateres.

Den 2. april er dagen etter at NVE skal legge fram rammeplanen for vindkraftanlegg på land, som skal vise hvilke områder som anses egnet eller uegnet for utbygging. Selv om Frøya i planen skulle bli betegnet som et område der det ikke bør legges vindkraftverk, vil ikke dette komme til å sette en stopper for det allerede planlagte anlegget.

Anleggsstart i begynnelsen av tredje kvartal

Folkeavstemmingen kommer også omtrent samtidig som anleggsarbeidene skal starte. Trønderenergi og Stadwerke München har varslet byggestart for de nye vindkraftanleggene, Frøya inkludert, i begynnelsen av april. Eksakte datoer for de ulike prosjektene, er ennå ikke fastsatt, ifølge kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi.

Kan ikke stoppe utbyggingen

Heller ikke folkeavstemningen kommer til å kunne stanse vindkraftverket, uansett hvor mange på Frøya som stemmer mot vindkraftverket. 

Saken avgjort i 2013

- Vi legger til grunn at saken ble endelig avgjort av Olje – og energidepartementet i 2013. NVEs jobb nå er å følge detaljplanen og at prosjektet bygges i tråd med konsesjonen, sier Rune Flatby, direktør i konsesjonsavdelingen i NVE.

- Vil NVEs behandling av detaljplanen kunne føre til endring av vindkraftverket?

- Miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) har vært på høring. Etter å ha lest gjennom uttalelsene, vil vi vurdere om planen er i tråd med kravene i konsesjonen. Vedtaket vårt vil kunne påklages på vanlig måte. I denne behandlingen skal vi ikke si ja eller nei til prosjektet, men sikre at utbyggingen vil bli gjennomført på en skikkelig måte. Vi kan for eksempel stille flere krav til tiltakshaver.

- Høyden på turbinene er økt betydelig til 180 meter. Det oppfattes av mange som ikke i tråd med konsesjonen, ettersom høyden var 135 meter da den ble gitt?

- Når konsesjon gis, er det blant annet i henhold til den teknologien som eksisterer på det tidspunktet. Det gis en ramme for prosjektet som inkluderer størrelse på området samt total installert effekt. Det kan gå mange år før et prosjekt kommer til realisering, og i dette tilfellet har det skjedd en vesentlig teknologiutvikling. Når ressurser først skal utnyttes, er det fornuftig å gjøre det best mulig. Innenfor rammene som allerede er godkjent, aksepterer vi endringer av et prosjekt. For Frøya-anlegget gjelder det færre og noe høyere turbiner. I dette tilfelle vil planen innebære 14 turbiner i stedet for den opprinnelige planen med 26 turbiner som blant annet medfører mindre arealinngrep. Jeg vil ikke si at 14 turbiner på 180 meter er vesentlig mer dominerende i landskapet enn 26 turbiner som er 135 meter høye. Dette er noe av det vi skal vurdere ved godkjenning av MTA-planen, sier Flatby.

Tre valgalternativ

Frøyværingene kommer til å få tre valgalternativ. De kan stemme ja eller nei til vindkraftverk, eller avgi blank stemme.

Det vil bli mulig å stemme i seks valgkretser: Dyrøy, Nabeita, Nesset, Nordskag, Sistranda og Øyrekka.

Direktør Rune Flatby i NVE gjentar det direktoratet har sagt før, at selv om det blir stort flertall mot vindkraftverket på Frøya, vil det ikke sette en stopper for prosjektet.  

Direktør Rune Flatby i NVE gjentar det direktoratet har sagt før, at selv om det blir stort flertall mot vindkraftverket på Frøya, vil det ikke sette en stopper for prosjektet.  

Miljødirektoratet mener at Frøya og Hitra bør skånes for vindkraftutbygging av hensyn til natur og miljø. Likevel kommer det nye kraftverk på de to øyene.  

Miljødirektoratet mener at Frøya og Hitra bør skånes for vindkraftutbygging av hensyn til natur og miljø. Likevel kommer det nye kraftverk på de to øyene.  

På forsiden nå