Ingen fødemaskiner som Maren Wessel i dag, men likevel:

Trondheim vokser mest av byene

Av de større byene i Norge, øker innbyggertallet prosentvis mest i Trondheim.

På 1600-tallet gjorde Maren Wessel Schøller – mora til Peter Wessel Tordenskjold - en kjempeinnsats for å øke innbyggertallet i Trondheim. Hun fikk 17 unger, med Peter som den fjortende i rekken. Mira Dyrnes Askelund spiller Maren på Trøndelag Teater om dagen, og demonstrerer hvordan småunger kan vær til nytte. Her brukes trillingvogna til å fange en antatt tyv. Til høyre Peter i Lisa Tønnes skikkelse. 

Da klokken bikket over til år 2019, var det registrert 196 159 innbyggere i Trondheim.