Vindmøllekonflikten:

NHO: - Ulovlige aksjoner må ikke stanse lovlige prosjekter

NHO-direktører kommer med sterk oppfordring til lokalpolitikerne på Frøya om ikke å la seg påvirke av aksjonistene.

Regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag politikerne på Frøya tenke seg om.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I en e-post fra NHO til Adresseavisen skriver administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid:

-Dette er av prinsipiell betydning for hele norsk næringsliv. Lovlig vedtatte prosjekter med alle tillatelser i orden kan ikke settes i spill på grunn av denne typen aksjoner.

LES OGSÅ: Har aksjonistene greid å stoppe vindmølleprosjektet? Det må politikerne nå ta stilling til

Ber NVE trekke konsesjonen

Utspillet fra NHO kommer samtidig som Naturvernforbundet i Trøndelag har sendt brev til NVE der det ber direktoratet trekke tilbake konsesjonene for de områdene som ligger utenfor nasjonal ramme for vindkraft. Ifølge forbundet er flere av områdene «klart uegnet for vindkraftutbygging».

LES OGSÅ: Hva skal vi gjøre for å redde klima – nå?

I en pressemelding fra Naturvernforbundet heter det:
Nå vet vi ut fra nye vurderinger hvordan Innvordfjellet, Sørmarkfjellet og Frøya verdsettes, det er områder der det ikke er akseptabelt med vindkraft! Vi krever at disse industrianleggene må stoppes og konsesjonene må trekkes tilbake nå!

Brevet kommer etter at olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), før helga sa klart fra at han ikke ville gripe inn i saken.

- Aksjonisme kan ikke overta for folkevalgte organer

Regiondirektør i NHO, Tord Lien, trekker en parallell mellom dagens vindmølleprotester på Frøya og aksjonen Kurt Oddekalv gjennomførte på Frøya for fem år siden. Den gang dukket Oddekalv opp sammen med den kjente torpedoen Espen Lie, for å aksjonere mot oppdrettsnæringen. Han stiller spørsmål med hvordan næringa ville sett ut i dag om Oddekalv vant fram.

Regiondirektør i NHO, Tord Lien (til v.), fotografert sammen med Trønderenergis konsernsjef, Ståle Gjersvold.  Foto: Glen Musk

LES OGSÅ: Trønderenergi varsler at de kan bli nødt til å be politiet fjerne aksjonistene

- Nå håper jeg lokalpolitikerne og alle andre besinner seg. I rettsstaten Norge kan vi ikke havne i en situasjon hvor ulovlige aksjoner kan stanse lovlige prosjekter. Å havne i en slik situasjon ville skape en betydelig usikkerhet for bedriftene og kraftig påvirke investeringsviljen i norske arbeidsplasser innen fornybar energi, som vi trenger mer av, men også for andre næringer, skriver Lien, og fortsetter:

- En slik utvikling er ingen tjent med, hverken lokalpolitikerne, bedriftene eller storsamfunnet. Det finnes vel knapt den næringsaktivitet som ingen er mot. Å la aksjonisme ta over rollen til folkevalgte organer som er satt til å veie forskjellige hensyn opp mot hverandre på vegne av hele befolkningen, ikke ett aksjonerende mindretall, kan ikke være ønskelig for noen, uavhengig av hvordan man ser på dette prosjektet.

Lien er selv tidligere olje- og energiminister og har vært kommunikasjonsdirektør for Trønderenergi.

På forsiden nå