Politiet går ut med advarsel om at nødpass kan gi en overraskelse

I mai og juni har politiet opplevd økning i antallet nødpass som de må skrive ut til reisende ved Trondheim lufthavn Værnes.

Tidligere ble nødpassene håndskrevet, men nå har de nye nødpassene en etikett som limes inni ei tom passbok med biometrisk informasjon. Nødpassene vil dermed bli mer lik de vanlige passene.  

Saken oppdateres.

Politiet i Værnesregionen forteller at mai og juni har vært en travel periode med tanke på nødpass, og de har sett seg nødt til å gå ut med en advarsel på sine Facebook-sider.

«Vi ønsker ikke at noen skal få overraskelser knyttet til hva som er mulig å levere av nødpass på flyplassen. Vær derfor oppmerksom på at nødpass ikke alltid kan utstedes ved oppmøte der. Dette har sammenheng med at det vil være andre oppgaver som må prioriteres, samt at vilkår for utstedelse av nødpass setter noen grenser», skriver politiet.

LES OGSÅ: Disse passkontorene legges ned i Trøndelag

Får ikke reise til USA med nødpass

Har du fått nødpass to ganger i løpet av de siste fem årene, får du vanligvis ikke nødpass. Det gjelder også hvis du tidligere har mistet et nødpass. Det kan også være du ikke får nødpass om du har latt være å levere det tilbake etter reisen.

Du har selv ansvar for å sjekke om landet du skal reise til, godtar nødpass. Du kan for eksempel ikke bruke nødpass ved reise til USA og Dubai.

- Det er nok flere som kommer til å få seg en overraskelse dersom de står på flyplassen og trenger nødpass fremover, sa Toril Sandvik, seksjonsleder ved politiet i Værnesregionen, da Adresseavisen snakket med henne i februar.

LES OGSÅ: Slik er de nye passkioskene – og så lang er ventetiden

Bruker ikke drop in-løsning

Ifølge Facebook-posten til politiet er det en del reisende som har fått informasjon om at de kan dra til politiet på Trondheim lufthavn Værnes og få utstedt nødpass der, når de oppdager at det er fullt på booking ved nærmeste politistasjon.

«Vi erfarer også at en del reisende har hatt tid til å forsøke booking på andre tjenestesteder, eller benytte drop in-løsning, men velger i stedet å dra til flyplassen uten å forsøke disse», skriver politiet videre.

De avslutter posten med følgende råd: Ta vare på passet, sjekk dette i god tid og ta kontakt med nærmeste politi for hjelp. Politiet ved Trondheim lufthavn Værnes vil gjøre sitt aller beste, men vi kan ikke garantere nødpass til alle som ønsker dette i sommer.

LES MER: Nå bør du ha med passet på «harrytur»

Kun ett sted kan skrive ut

Fra og med høsten 2019/våren 2020 vil det ikke være mulig å få utstedt nødpass ved Trondheim lufthavn Værnes. Politidirektoratet ønsker å begrense bruken av nødpass, og derfor vil det kun bli ett utleveringssted per politidistrikt.

Når det nye systemet trer i kraft, vil det bare bli mulig å få utstedt nødpass ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

I 2018 skrev politiet i Stjørdal ut 526 nødpass. Mange av disse ble skrevet ut på Værnes.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå