Jernbanedirektoratet:

Svenskene skal kjøre tog i Midt-Norge

SJ Tog skal kjøre togene på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen fra neste år.

NY KONTRAKT: Jernbaneverket har nå bestemt hvem som skal kjøre togene i Midt-Norge og på Nordlandsbanen de neste ti årene.  Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Saken oppdateres.

Gamle NSB, Vy, tapte slaget om Dovre. De neste ti årene er det svenske SJ Tog som skal kjøre togene inn og ut av Midt-Norge - og på Nordlandsbanen.

Det kunngjorde jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mandag formiddag.

I følge jernbanedirektøren skilte det svært lite i kvalitet mellom de to selskapene som var i sluttfinalen, Vy Tog og Sj Tog.

- Men på pris var det det stor forskjell. Vi skal betale en femtedel av det vi gjør i dag, sier Slotsvik.

Svenske tilstander

Svenskene legger ikke skjul på at det er deilig å hale i land kjempekontrakten i Norge.

- Det er klart, hadde det vært vinter, hadde det muligens føltes enda bedre. Men dette er veldig stort for oss. Det kjennes bra å få lov til å slå nordmennene på tog, sier markeds- og salgsdirektør Thomas Sibersky i SJ Tog.

Sibersky sier at også han er litt overrasket over de knuste nordmennene så grundig.

- Vi vet lite om Vys tilbud. Vi har regnet på våre forpliktelser. Det vi vet, er at alt vi ha sagt vi skal gjøre har vi gjennomført tidligere. i Sverige.

Svenskene kjører mer tog enn nordmennene. SJ Tog satser på svenske tilstander i Norge - og begrunner sine regnestykker med at passasjergrunnlaget kan økes betydelig.

Mens operatørbyttet er svært dramatisk for det norske togselskapet Vy, forsikrer SJ-direktøren at Vys ansatte kan ta overgangen rolig. Ved virksomhetsoverdragelse er selskapet forpliktet til å overta ansatte frem til neste hovedtariffoppgjør.

- Dette er en virksomhetsoverdragelse. Vi kommer til å gi tilbud til alle.

- Hvor lenge?

- Alle skal få fortsette hos oss om de vil.

Dramatisk priskutt

Operatørbyttet innebærer en dramatisk kostnadsreduksjon for det offentlige for et tilsvarende - og etterhvert forsterket -togtilbud for de reisende i Midt-Norge og Nord-Norge.

Svenskene har sagt de skal klare å kjøre tog i ti år for det samme som det i dag koster å kjøre tog i to år.

– Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femdel av hva trafikken drives for i dag, sier jernbanedirektør Slotsvik.

Hun peker på at Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge - omlag 300 millioner kroner.

Mens kvalitet var vektet 60 prosent og pris vektet 40 prosent i konkurransen om den første trafikkpakken med blant annet Sørlandsbanen, er vektingen endret til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse i konkurransen om Trafikkpakke Nord.


De politiske reaksjonene på "svenskesjokket" går langs gamle politiske skillelinjer.

- Dette er strålende. Passasjerens behov blir satt i sentrum og vi får mer tog for betydelig mindre skatekroner. Vi skulle ha gjort dette for lenge siden, sier Venstres Jon Gunnes.

- Regjeringen har vektet pris over kvalitet, og det sier alt om regjeringens manglende hensyn til de som reiser med toget, sier Svs Lars Haltbrekken.

Jernbanedirektøren avviser at konkurranseutsettingen går på akkord med sikkerhet og kvalitet. Slotsvik viser at 170 enkeltkrav og 64 andre kvalitetskrav tatt utgangspunkt i dagens standard.

- Vi må bak på andre desimal før vi finner forskjell. Det er to knakende gode og svært like tilbud på kvalitet som ligger på bordet. Selskapene tenker helt likt på kvalitet, veldig ulik på pris, sier Slotsvik.

Mens Haltbrekken sier kampen mot jernbaneinvesteringen fortsetter inn mot 2021, skal Jernbanedirektøren nå gå løs på det tredje Trafikkpakken, nemlig Bergensbanen. Om ett år venter Østlandsområdet.

Eid av den svenske staten

Jernbanedirektoratet opplyser at det var tre tilbydere som deltok i konkurransen om togtrafikken nord for Oslo. SJ Tog får kontrakten for en periode på inntil ti og halvt år - og skal starte trafikken fra juni neste år.

SJ Norge er et norsk datterselskap av Sveriges største persontrafikkoperatør SJ. SJ er heleid av den svenske stat. SJ opererer allerede i dag i Norge og driver togtilbudet mellom Stockholm og Narvik og mellom Stockholm og Oslo.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå