Fant spor av E. coli i vannprøver fra Svorksjøen

De første prøvesvarene fra Svorksjøen viser at det er spor av E. coli i vannet.

Melhus kommune fraråder nå både mennesker og dyr å bade i Svorksjøen.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Etter at det ble meldt om sykdom etter bading i Svorksjøen, ble det raskt tatt prøver av vannet og sendt til analyse. Resultatet av disse prøvene ble klare søndag kveld.

- Det er funnet små nivåer av E. coli i vannet, forteller Morten Bostad, som er fungerende rådmann i Melhus kommune.

Nivåene av bakterien er derimot så lave at det er for tidlig å si om dette er grunnen til at badegjester er blitt syke. Det ble søndag tatt ytterligere prøver av vannet, som er blitt sendt til analyse.

- Det er mye som skal analyseres i disse prøvene, så det er vanskelig å si helt nøyaktig når vi får svar. Sannsynligvis i løpet av mandag, sier Bostad.

Han innrømmer at det blir en vanskelig prosess når det gjelder å finne nøyaktig årsak til at badevannet inneholder den farlige bakterien.

VANSKELIG JOBB: Morten Bostad innrømmer at det å finne kilden til e. colibakterien blir som å finne nåla i høystakken.  Foto: Privat

- Det blir litt som å finne nåla i høystakken. Vi tar flere prøver, hvor alle er på rundt 10 liter, på forskjellige steder i vannet, sier han.

LES OGSÅ: Svorksjøen undersøkes etter melding om syke badegjester

- Vi er heller ikke sikre på om det er avføring fra dyr eller mennesker, og hvor denne avføringen kommer fra. Vi er nødt til å kartlegge området rundt og se om det er et sted som stikker seg ut.

Bakteriene kan altså stamme fra gårdsbruk eller kloakk i området, uten at dette er blitt bekreftet. Kommunen vil ta en befaring av området mandag.

- Når det er så små mengder som disse første prøvene viser, må vi begynne tenke litt. Hvordan kan dette ha oppstått? Det blir neste steg, sier Morten Bostad.

Samarbeid mellom kommunene

Kommuneoverlege i Trondheim, Silje Nilsen, er én av de som jobber tett opp mot Svorksjø-saken. Det var hun som informerte Melhus kommune om svaret på prøvene søndag kveld.

Hun understreker at selv om prøvene har vist oppvekst av små mengder E. coli, er nivåene innenfor det som defineres som trygt badevann.

GODT SAMARBEID: Kommunene, i samarbeid med Trondheim analysesenter, jobber iherdig med å finne ut om vannet er kilden til sykdom, sier kommuneoverlege i Trondheim, Silje Nilsen.  Foto: Privat

- Vi vet jo ikke om det faktisk er det lave nivået av e. coli og vannet som har skyld i at folk er blitt syke, sier Nilsen

Selv om Svorksjøen ligger i en annen kommune, bistår også Trondheim kommune i saken.

- Trondheim kommune har delegert myndighet på miljørettet helsevern for Melhus kommune, dette innebærer i dette tilfellet vannkvalitet, forklarer hun.

Vannprøvene som teknisk vakt i Melhus kommune har tatt ble sendt til analyse ved Analysesenteret i Trondheim.

- Analysesenteret i Trondheim har stor kompetanse, og er veldig viktig i jobben som gjøres i dette tilfellet, mener Nilsen.

LES OGSÅ: Fraråder all bading i Svorksjøen

I tillegg til samarbeidet mellom Trondheim og Melhus kommune, er også Orkdal og Meldal tatt med i prosessen. Nilsen henviser til tidligere informasjon fra Melhus kommune når det gjelder kontakt med legevakta i Trondheim eller Orkdal.

- Ved behov må nærmeste legevakt kontaktes. Dette gjelder kun oppfølging eller rådgiving rundt sykdom. Man trenger ikke varsle om smitte, skriver Melhus kommune på sin Facebook-side.

Det er foreløpig ikke planlagt flere prøver fra Svorksjøen. Dette vurderes kontinuerlig.

- Med en gang vi får ny informasjon, vil det bli tatt prøver deretter, avslutter Silje Nilsen.
 

På forsiden nå