Naturvernforbundet vil ha stans i utbygging av vindpark på Fosen

De mener undersøkelsene av naturen i området har vært svært mangelfull.

På Storheia i Åfjord er Fosen Vinds største vindpark planlagt. Her kommer 80 vindturbiner. Naturvernforbundet vil nå ha full stans i arbeidet.   Foto: Statskraft/Fosen Vind

Saken oppdateres.

I et møte med Olje- og energidepartementet tirsdag krevde Naturvernforbundet full stans i anleggsarbeidet på Sørmarkfjellet vindpark i Osen og Flatanger kommuner.

Det skriver Fosna-Folket.

I en pressemelding skriver generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, at et stort villmarkspreget kystlandskap nå bygges ned med vindturbiner, uten at man kjenner til hvilke naturverdier som ligger der.

- Det eneste vi vet er at det er observert hubro i området, noe utbyggerne hevdet det ikke var. Nå må utbyggingen stanses før mer av området ødelegges, står det i pressemeldingen.

I tillegg til full stans i arbeidene på Sørmarkfjellet, krever Naturvernforbundet bedre prosesser og mer innsyn i fremtidige vindkraftprosjekter.

Kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i Trønderenergi sier til Fosna-Folket at problematikken om hubro i området allerede er behandlet.

Fosen Vind er godt i gang med å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Flere har tidligere bedt om stans i arbeidet med vindkraftverket. Blant dem 21 reindriftsutøvere i Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt. De klaget i fjor høst utbyggingen på Storheia inn for FNs rasekiskrimineringskomité, hvor de bad om en akutt midlertidig stopp av vindkraftutbygginga.


LES OGSÅ: Debatt: Vindkraft – en energipolitisk skandale

LES OGSÅ: Kronikk: Derfor vil Trønderenergi bygge ut vindkraft på Frøya og i Trøndelag
På forsiden nå