Regjeringen kommer med 100 millioner til Trønderbanen:

- Nå er jeg f... meg glad!

Regjeringen varsler et løft for jernbanen i Trøndelag i statsbudsjettet for neste år.

Trønderske politikere fra regjeringspartiene presenterte mandag budsjettlekkasjen om penger til Trønderbanen og Meråkerbanen på nye Leangen stasjon. Fra v. Pål Sæther Eiden (H), Geirmund Lykke (KrF), Lill harriet Sandaune (Frp) og Tove Eivindsen (V).   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Dermed fortsetter den langtrukne historien om elektrifisering av Trønderbanen: Regjeringen varsler at det i statsbudsjettet for 2020 settes av 100 mill. kr til etappevis elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

For Venstres Jon Gunnes, som har vært den kanskje mest markante trønderske jernbanepolitikeren, betyr det en skikkelig jubeldag.

- Nå er jeg f... meg  glad. Dette er jo som både julaften og 17. mai, sier Gunnes, som selv holdt seg litt i bakgrunnen da flere lokale politikere fra regjeringspartiene presenterte saken på splitter nye Leangen stasjon mandag formiddag.


Venstres stortingsrepresentant Jon Gunnes er mandag jublende glad for lovnaden om friske penger til togsatsing i Trøndelag. Her sammen med Geirmund Lykke og Lill Harriet Sandaune.  Foto: Rune Petter Ness

 

Stavne - Leangen blir elektrifisert

Den varslede bevilgningen innebærer at Trønderbanen mellom Trondheim S og Stjørdal, Meråkerbanen mellom Hell og Riksgrensen, samt Stavne – Leangenbanen nå vil bli elektrifisert.

Dette betyr reduserte CO2-utslipp fra togtrafikken og vil dessuten redusere togoperatørenes driftskostnader, mener politikerne.

LES ADRESSEAVISENS LEDER: Nå må det ryddes opp i togrotet


Mer miljøvennlige tog

Dette skjer samtidig som nye såkalte hybridtog skal settes i drift neste år. De nye bimodale togene skal erstatte dagens dieseltog, som har vært i drift siden 1980-tallet og vil kunne kjøre elektrisk på deler av strekningen.

I dag trafikkeres Trønderbanen av gammelt togmateriell av flere typer.  Foto: Frank Cadamarteri

 

Adresseavisen har i flere artikler omtalt de nye togene. De ble presentert som den perfekte løsningen for midtnorsk jernbane da det ble kjent at det var bestilt 14 slike togsett.

Flere kilder er imidlertid kritiske til om det i det hele tatt vil være mulig å drive dem elektrisk i Trøndelag, før det er gjort store investeringer. Årsaken er nemlig at strømforsyningen til jernbanen i Trøndelag er for dårlig.

Høyres fylkestingsrepresentant Pål Sæther Eiden, skryter av at de nye togene som kommer vil bety vesentlig bedre kapasitet og komfort.

- Togene som kommer er dobbelt så lange som dagens tog. Det betyr flere plasser og mye bedre komfort, sier Eiden.

LES OGSÅ: Nye hybridtog er for tunge for Meråkerbanen


- Skal invitere med oss Tore O. på kake

Venstres fylkestingsrepresentant Tove Eivindsen sier hun er glad for å kunne være med og presentere nyheten om at Trønderbanen og Meråkerbanen nå skal bli elektrifisert. Hun får støtte fra Geirmund Lykke (KrF), som peker på at bedre togforbindelse også er svært viktig for Trondheim.

-  Vi ser at det i 2020 kommer et taktskifte. Penger til Trønderbanen er nå for første gang på statsbudsjettet. Nå er vi i gang. Dette er et tydelig signal om at elektrifiseringen skal gjennomføres, sier Lill Harriet Sandaune (Frp), som kommer med et stikk til fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap), som gjentatte ganger har kritisert regjeringspartiene for å markere satsing på Trønderbanen, uten å følge opp lovnadene med penger. I mai kom han blant annet med følgende kraftsalve:

- Nå er det spist så mye kake at det er fare for diabetes og hull i tennene. Det er et reelt folkehelseproblem, men ennå er det ikke skjedd noe med jernbanen i Trøndelag.

- Nå skal vi invitere med oss Tore på kake, sier Sandaune.

Skal utløse opsjoner

Regjeringen varsler også at de vil utløse opsjoner i trafikkavtalen som er inngått med SJ. Dette vil gi et betydelig bedre jernbanetilbud for reisende i Trøndelag og Midt-Norge.

Blant endringene som skjer er:

• En ny tidlig morgenavgang fra Steinkjer til Trondheim, som sikrer tilbringerilbud fra Inherred kommune til Trondheim lufthavn.

• En ekstra avgang fra Trondheim til Steinkjer på kvelden

• Timesfrekvens på Trønderbanen i helgene på de tidspunktene det er størst etterspørsel etter tog, dvs lørdager frem til kl 15 og søndager fra kl 12 og utover

• Meråkerbanen får en økning fra 2-3 avganger hver vei daglig, samt ekstra avganger på morgen og ettermiddag

• Ekstra avganger på Rørosbanen, som gir to timersfrekvens hele driftsdøgnet

• Strekningen Røros-Trondheim får økt tilbud fra 3-4 avganger på hverdager

• En ekstra avgang hver vei mellom Oslo og Trondheim mandag til fredag, samt søndager. Dette gir en jevnere frekvens for fjerntog på Dovrebanen.

LES OGSÅ: - Vi skal ikke spise så mye som en bolle før den første masta er på plass

- Det viktigste er et oppstartssignal

Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø har jobbet mye med jernbanespørsmål i Trøndelag og har vært sterkt kritisk til at det har tatt så langt tid å finansiere elektrifisering av banen i Trøndelag.

Hun viser til at Bane Nor nå igjen er i ferd med å bygge opp organsiasjonen for å elektrifisere Trønderbanen, etter å ha måttet kutte fordi midlene ikke har kommet tidligere.

LES SAMFERDSELSMINISTERENS DEBATTINNLEGG FRA DESEMBER: - Leirtrøs togavsporing

- På mange måter stater de nå med blanke ark igjen. Det viktigste for Trønderbanen er et oppstartssignal. Jeg er jublende glad for at det kommer midler, men man kan ikke bruke 100 millioner på å utsette en investering, sier Leirtrø.

LES MER: Svenskene føler seg sviktet

- Det som bekymrer meg er utfordringene med overskridelser andre steder i landet. Nå er det Trøndelag sin tur.

Leirtrø viser til at SJ, som har vunnet anbudet på tog i Trøndelag også har anbudet på svensk side av grensen.

- SJ sier de har tre tog i dag som går til Storlien, men ønsker å kjøre til Trondheim. De mener det er kommersielt mulig. Da må Meråkerbanen elektrifiseres og det trengs vedlikeholdspenger, sier hun.

- Må fullfinansieres

Svs Lars Haltbrekken synes også det er på høy tid det kommer penger til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.

- Men 100 millioner er ikke nok, derfor vil vi fremme forslag i stortinget om at regjeringen nå må forplikte seg til å fullfinansiere elektrifiseringen, sier han.

- Den neste store jernbanesaken i Trøndelag er utbedring av Rørosbanen, denne kan frakte store mengder gods bare vi satser på den.

På forsiden nå