Milliondryss over hele trøndelagskysten

Fordelingen av Havbruksfondet viser at Trøndelag får drøye 83 millioner kroner.

Havbruksfondet gir avkastning. Det betyr friske penger til laksekommunene. Bildet viser en merd utenfor Frøya.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

164 kommuner og ti fylkeskommuner deler over 450 millioner kroner i årets utdeling. Trøndelag får totalt 83,2 millioner kroner. (Se liste lenger ned)