Måtte trekke tilbake fiskeprodukt etter funn av listeria

Bakterien er ikke farlig for friske personer, men kan være farlig for personer med nedsatt immunforsvar og gravide.

Det er einerrøkt røye med pakkedato 25.11 som er trukket tilbake. opplyser produsenten.  Foto: LI-SNADDER

Saken oppdateres.

I en pressemelding skriver Lisnadder AS at det er gjort funn av listeria i fisk som de har videreforedlet. Dette gjelder produktet Einerrøkt røye fra Lisnadder, med pakkedato 25. november 2019, med holdbarhet til 25. januar 2020.

- Ved en feil i rutinene fra prøvetakingsselskapet Kystlab i Namsos, ble ikke leverandøren av vår fisk, Blåfjell AS, varslet om funn av listeria, står det i pressemeldingen.

Kystlab Prebio avd. Namsos bekrefter at slike feil ikke skal oppstå, og de går gjennom sine rutiner for å hindre at dette gjentar seg.

Videre påpeker de at det hverken før eller etter har blitt funnet listeria på fisk fra Blåfjell.

- Fra hver slakting blir det sendt prøver til analyse. Resultatet av analysen varsles innen to dager, slik at man ved slike funn kan tilbakekalle fisken for å unngå at den går ut til forbruker.

Solgt i butikker fra Namsos til Trondheim

De berørte produktene er solgt i området Namsos til Trondheim.

- De aktuelle butikkene er varslet og de har sperret salg av produktet med denne pakkedatoen. Det at vi ikke har fått varsel om dette før etter tre uker medfører at mye av fisken er solgt ut fra butikk. Derfor må forbruker sjekke dato på røkt røye kjøpt på disse butikkene.

Totalt gjelder dette ca 40 kg røkt filet.

- Vi presiserer at Einerrøkt Røye med annen pakkedato ikke er berørt av denne tilbaketrekkingen! Lisnadder og Blåfjell beklager på det sterkeste det inntrufne, skriver de i pressemeldingen.

Ikke farlig for friske personer

Listeria er en bakterie som finnes nesten overalt i jord og slam og vegetasjon, i elver og tjern og i tarmen hos mange dyrearter.

Den kan gi en sjelden, men alvorlig infeksjon hos mennesker. Her i Norge er det 15-50 tilfeller i året. Det må svært mange bakterier til for å gjøre friske folk syke, så det er gjerne personer i risikogrupper - som f.eks. gravide og personer med nedsatt immunforsvar - som blir syke av listeria.

Gravide og andre personer i risikogruppen, bør følge de forebyggende rådene gitt av myndighetene.

Det spesielle med listeria er at den kan formere seg i kjøleskapstemperatur. Matvarer som har langholdbarhet og som spises uten å bli varmet opp kan være smittekilder. Slike produkter kan være rakefisk,gravet fisk, røkt fisk, kokt kjøttpålegg og myke modnings- og muggoster. Det hjelper ikke å fryse matvarene, men riktig varmebehandling av maten tar knekken på bakterien.
 

På forsiden nå