Stenger alle videregående skoler i fylket

Alle videregående skoler i fylket blir stengt på ubestemt tid. Klokken 11 torsdag gikk det ut internt varsel ved skolene.

Lars Nestaker og Ilja Gheshlaghi måtte dra hjem fra Strinda videregående skole i dag.  Foto: morten antonsen

Saken oppdateres.

- Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik sier til Adresseavisen at samtlige videregående skoler i fylket stenges fra i dag av og inntil videre.

Stenger på bakgrunn av omfanget

Fra før er flere skoler i Trøndelag stengt på grunn av smitte og mulig smitte blant elever eller folk som står nær elever nær. I en pressemelding fra fylkeskommunen opplyses det om at det først ble tatt en avgjørelse i samråd med fylkeslegen om å stenge de andre videregående skolene i Trondheim, pluss randskolene Melhus og Malvik.

På bakgrunn av omfanget ser fylkesrådmannen seg nødt til å stenge alle skolene, heter det.

- Vi ønsker med dette tiltaket hindre smittespredning og å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig. Vi ser tendenser til at samme situasjon kan utløse ulike tiltak i ulike kommuner, og dette bidrar til uro, noe vi absolutt ikke ønsker. Vi ser også at andre fylkeskommuner iverksetter tilsvarende tiltak som det vi gjør, skriver fylkeskommunen.

LES OGSÅ: – Steng alle skoler og barnehager nå

- Vi ønsker å ha fokus på primæroppgavene våre og sikre god opplæring til alle elever i de videregående skolene i fylket. Vi ser at ved en slik avgjørelse går ut over de nasjonale anbefaling som foreligger. Vi trenger nå noe tid til å få oversikt, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Nasjonale føringer går ennå ikke ut på å stenge alle landets skoler.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider: Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Som hovedregel anbefaler vi ikke stenging av barnehager eller skoler, eller avlysning av undervisning. Midlertidig stenging ved påviste enkelttilfeller for å gi tid til å gjennomføre kontaktsporing kan vurderes.

Kan bli aktuelt å stenge alle i hele landet

- Som leder av Fylkesordførerkollegiet har jeg snakket med flere av fylkesordførerne/fylkesrådslederne rundt omkring i landet. Fylkene kommer til å stenge de videregående skolene iløpet av kort tid, skriver fylkesordfører Tore O. Sandvik i en epost.

- Det har små samfunnsmessige konsekvenser, og vil bidra til å redusere smittetrykket og dempe antall passasjerer i rush på kollektivtrafikken, skriver Sandvik.

LES OGSÅ: NTNU har besluttet å stenge

Elevene vil måtte arbeide med skolearbeid hjemme så langt det lar seg gjøre, og de fleste vil legge til rette for dette på ulike måter, men i flere av de praktiske fagene vil selvfølgelig opplæringen lide som følge av dette. Konsekvenser som følge av dette, må vi komme tilbake til.

-Vi ser at kommunelegene ikke greier å samordne seg med enhetlige råd, slik at det blir ulik praksis mellom skolene på bakgrunn av hvilken kommune de ligger i. Det skaper en usikkerhet vi nå bidrar til å rydde opp i.

Det savnes en mer tydelig nasjonal beredskapsledelse, skriver Sandvik.

LES OGSÅ: Stenger rådhus, skoler, barnehager og avlyser alle arrangement i Meråker

Hjemmekontor

I et skriv Adressa har fått tilgang til heter det at alle ansatte som kan, tar hjemmekontor på ubestemt tid.

Fylkeskommunen skriver videre at ledelsen er klare over at det er drastiske tiltak, men at dette blir gjort for å hindre smittespredning.

Dette er vedtatt etter at beredskapsledelsen i Trøndelag fylkeskommune i dag har diskutert mulige tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Adressa har fått ubekreftede tips fra elever ved videregående skoler, som har fått melding om at digital undervisning er et alternativ som vurderes.

LES OGSÅ: Stenger skoler og barnehager i Stjørdal kommune

Det meldes også fra fylkeskommunen om at det vurderes å stenge kantiner i fylkeshusene, og at det innføres restriksjoner for ansatte når det gjelder reise og eksterne kurs og møter.


Tore O. Sandvik (Ap) bekrefter at samtlige videregående skoler i fylket stenges fra i dag og inntil videre.  
        
            (Foto: Christine Schefte)

Tore O. Sandvik (Ap) bekrefter at samtlige videregående skoler i fylket stenges fra i dag og inntil videre.   Foto: Christine Schefte

På forsiden nå