Utsetter mange rettssaker som følge av korona-viruset

Trondheim tinghus er stengt for alle som ikke har en konkret rolle i forbindelse med rettsmøter.

Sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag og Fosen tingrett opplyser at nesten alle de berammede rettssakene i de to tingrettene denne uken nå er utsatt.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

På Fosen er Fosen tinghus helt stengt.

Det opplyser sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag og Fosen tingrett overfor Adresseavisen mandag.

LES OGSÅ: Ber tilskuere og turister om ikke å gå inn i tinghuset - vil unngå korona-smitte

Fleste i hjemmekontor

Selv om Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett reduserer aktiviteten betydelig, stenges de ikke ned.

- Alle medarbeiderne i både Sør-Trøndelag og Fosen tingrett er på jobb, de aller fleste jobber fra hjemmekontor, opplyser Østerbø i en e-post.

Digitale rettsmøter blir nå en konsekvens av at man vil unngå korona-smitte i tinghuset.  Foto: Christine Schefte

 

Har publikum behov for å komme i kontakt med noen av domstolene bes de ta kontakt på stropost@domstol.no.

Sorenskriveren forteller at de cirka 20 dommerne ved Sør-Trøndelag og Fosen tingrett møttes til virtuelt morgenmøte allerede mandag morgen.

LES OGSÅ: Stortingsflertallet sikrer permiterte full lønn

Noen saker skal gjennomføres

Nesten alle av de berammede rettssakene i tingrettene denne uken er nå utsatt for å unngå korona-smitte. Fremover er det likevel en del saker som i utgangspunktet skal behandles, opplyser Østerbø.

Dette gjelder blant annet fengslingsbegjæringer, ransakingsbegjæringer, konkursbegjæringer samt administrative tvangsinngrep etter lov om tvungent psykisk helsevern og barnevernloven - for å nevne noe.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset

Saker hvor en utsettelse vil medføre betydelige negative konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden eller rettsikkerhet, samt fare for liv og helse, vil også bli gjennomført.

Gjennomfører rettsmøter digitalt

- Vi forsøker å gjennomføre enkelte møter fra «virtuelle møterom». Vi har et veldig godt samarbeid med advokatene i kretsen som vi har oppfordret til å innrette seg på å gjennomføre rettsmøter digitalt når det er forsvarlig, noe vi har fått positiv respons på. Det er viktig at vi nå finner og tar mulighetene, skriver Østerbø.

På forsiden nå