AtB innfører nye rutetider for region- og lokalbuss i Trøndelag fra 30. mars

Det blir endringer i rutetilbudet for buss i regionene i hele landsdelen fra 30. mars.

Rutekart. AtB innfører nye rutetider på alle region-og lokalruter utenom Trondheim fra 30.mars.  Foto: skjermdumpt atb.no

Saken oppdateres.

AtB skriver i en pressemelding at det fra mandag 30. mars innføres nye rutetider for lokal- og regionbuss i Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

"Ruteendringen førstkommende mandag vil gjelde for buss i regionene i hele Trøndelag. For Trondheimsområdet (Trondheim, Malvik og Melhus) og for hurtigbåt og ferge ble det gjennomført ruteendring mandag 23. mars," skriver AtB.

LES OGSÅ: Kan bli enda færre bussavganger i Trondheim etter påske

For å sikre forutsigbarhet

Ifølge selskapet gjennomføres nedjusteringene i rutetilbudet først og fremst for å ha sjåfører i beredskap i perioden som kommer, i tillegg til å tilpasse tilbudet til faktisk etterspørsel og dermed kunne tilby et forutsigbart kollektivtilbud over tid.

Korrespondanser mellom ulike transportmidler er ivaretatt. AtB anbefaler passasjerer som reiser med buss og båt om å søke opp reisen for informasjon om hvilke avganger dette gjelder.

LES OGSÅ: Må sette inn ekstra avganger for å hindre stappfulle busser i morgenrushet

Setter inn ekstra busser der det er nødvendig

AtB melder videre at det kjøres med ekstra kapasitet med flere busser på samme avgang, på linjer og enkeltavganger hvor dette er nødvendig. "Dette gjør vi for å sikre god plass på bussene og dermed redusere smitterisikoen.", skriver selskapet.

LES OGSÅ: Innfører lørdagsrute på alle busslinjer i Trondheim

Beklager ulempene

– For å sikre et forutsigbart kollektivtilbud over tid, reduserer vi nå antall avganger slik at vi har sjåfører i beredskap. Samtidig er det viktig for oss å ivareta nok kapasitet der det er behov, for alle som er avhengig av å reise kollektivt, sier direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal.

– Vi beklager dersom dette medfører ulemper for noen av passasjerene våre, men håper på forståelse for at vi må gjøre noen endringer i denne spesielle situasjonen.

LES OGSÅ: Vy-ansatt koronasmittet – fire ansatte i karantene

Følger reiseutviklingen nøye

AtB opplyser at selskapet har tett dialog med operatørene og vil følge nøye med på reiseutviklingen for å se hvordan passasjerene fordeler seg på de ulike avgangene.

"På bakgrunn av dette og tilbakemeldinger fra kundene kan det bli aktuelt å justere rutetilbudet underveis", heter det i pressemeldingen.

AtB vil fortløpende legge ut informasjon på atb.no og i andre kanaler dersom det blir endringer i rutetilbudet.

LES OGSÅ: Nytt smittetiltak: Alle dører på bussene skal heretter åpnes av sjåførene

På forsiden nå