73 millioner til veiprosjekter i Midt-Norge

600 millioner kroner er nå fordelt på veier over hele landet, som en del av Stortingets koronakrisepakke.

Midler: Oppgradering til LED-lys i Grillstadtunnelen i Trondheim er blant prosjektene som får penger i den nye pakken.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

– Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle deler av landet får midler. Øst får 188 millioner, sør får 78 millioner, vest får 130 millioner, Midt-Norge får 73 millioner, og Nord-Norge får 132 millioner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Totalt ble det satt av 900 millioner kroner til samferdsel, hvorav 600 millioner av dette skulle gå til veier. Hensikten med tildelingen er økt aktivitet i bygg og anleggsbransjen og å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på norsk veier.

LES OGSÅ: Disse trønderske veiprosjektene starter i 2020

Etterslepet er desidert størst i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms. Pengene fordeles likevel over hele landet.

– På grunn av koronasituasjonen er det behov for mer aktivitet i hele landet, og derfor har vi valgt å prioritere hele landet. Det er ikke tvil om at det er enkelte regioner som har større utfordringer, og det vil komme flere muligheter for oss til å håndtere de regionene spesielt, sier Hareide.

KS krever nå at også fylkesveiene får et løft framover.

– Denne gangen bestemte Stortinget, og det var vi enige i, at vi gjør dette på riksveinettet for å komme kjapt i gang, og dette har vi samme muligheten til å gjøre på fylkesveinettet, sier Hareide.

På forsiden nå