Nå er det færre arbeidsledige

Ved utgang av april er det vel 3 000 færre som er helt arbeidsledige i Trøndelag enn det var for én måned siden.

Regiondirektør Bente Wold Wigum i Nav Trøndelag  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Det er 20 616 personer som er helt ledige i Trøndelag ved utgangen av april, og det tilsvarer 8,4 prosent av arbeidsstyrken, viser ny statistikk fra Nav. 11 505 personer er delvis ledige (4,7 prosent) og 920 arbeidssøkere er i tiltak (0,4 prosent).

Siden forrige måned har antallet helt ledige gått ned med 3094 personer, mens antallet delvis ledige har økt med 2910 personer, skriver Nav Trøndelag i en pressemelding.

- Flere som har vært helt ledige er nå enten helt eller delvis tilbake i jobb. Dette er en positiv utvikling som vi forventer vil fortsette. Men ledigheten vil likevel være høy i lang tid framover, spesielt innenfor enkelte bransjer, sier direktør Bente Wold Wigum i Nav Trøndelag i meldingen.

Det registrert 4 040 permitterte blant de ledige i april. Men det reelle antallet permitterte er betydelig høyere, og anslås å være rundt 60 prosent av de helt ledige og 79 prosent av de delvis ledige. Anslaget er basert på antall dagpengesøknader med permittering som begrunnelse, skriver Nav.

Gjenspeiler ikke gjenåpning

Effekten av den gradvise åpningen av barnehager, skoler, frisørsalonger og butikker i slutten av april vises ikke i statistikken ennå.

- Effekten av gjenåpninger og oppstart av aktivitet denne uka vil gjøre positive utslag i vår statistikk først når folk har registrert dette i sine meldekort. Det vil ta noen uker, og vil gi en ytterligere positiv effekt i ledigheten framover. Å jobbe litt, er bedre enn ingen ting. Det betyr mye å være delvis i jobb sammenlignet med å være helt ledig, både sosialt og økonomisk, sier Wigum i meldingen.

Hun minner om at de som fortsatt venter på behandling av dagpengesøknaden sin må huske å søke om forskudd på dagpenger på nytt, fordi det gis for én måned av gangen.

Flest ledige butikkansatte

Det er flere arbeidsledige menn enn kvinner i Trøndelag. Ledigheten er høyest i aldersgruppen 20-24 år med 13,7 prosent. Sammenlignet med mars har ledigheten falt i alle aldersgrupper, bortsett fra de aller yngste.

Innenfor butikk- og salgsarbeid er det flest ledige i Trøndelag med 3052 personer. Det er en kraftig økning fra samme måned i fjor, men en nedgang på 1159 personer fra mars måned.

I yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og undervisning er antallet ledige økt fra mars. I øvrige yrker går ledigheten ned, skriver Nav Trøndelag.

Høyest ledighet i Meråker

Blant kommunene har i Meråker høyest arbeidsledighet med 11,6 prosent. Deretter følger Røros med 11,1 prosent og Verdal og Stjørdal har begge 10,3 prosent.

Den laveste ledigheten er i Osen med 4,1 prosent, fulgt av Leka og Nærøysund som begge har 4,3 prosent.

Færre ledige stillinger

Det ble utlyst 2 043 ledige stillinger i Trøndelag i april, en nedgang på 36 prosent sammenlignet med 2019. Den største nedgangen er innenfor reiseliv og transport.

Den eneste yrkesgruppen som har utlyst flere stillinger enn i fjor, er jordbruk, skogbruk og fiske. Det ble utlyst flest stillinger innenfor undervisning, bygg og anlegg, men også det er færre stillinger enn for ett år siden.

På landsbasis var 421 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav ved utgangen av april. 15,0 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 9100 flere enn ved utgangen av mars, men de siste tre ukene har det vært en nedgang på 11 700 personer.

På forsiden nå