- At folk skifter religiøst ståsted ses ikke lenger på som merkelig

Det norske religiøse landskapet er i rask endring, mener religionsforsker. Større aksept for mangfold, gjør at flere er åpne for å konvertere fra en tro til en annen.

54 prosent av medlemmer i et trossamfunn utenfor et Den norske kirke tilhører et kristent trossamfunn. Flest medlemmer har Den romersk-katolske kirken, med 160 884 medlemmer. Bildet er fra St. Olav menighet i Trondheim.   Foto: Håvard Jensen

- At folk skifter religiøst ståsted ses ikke lenger på som merkelig. Det gir en større mulighet til å utforske andre religiøse retninger, sier Lars Johan Danbolt, forsker i religionspsykolog ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.