«Mohammads» brudd med islam

Tiden «Mohammad» brukte på å be fem ganger om dagen, bruker han nå på å tenke frie tanker. Prisen er å leve med frykt og å være sosialt utstøtt.

Han vokste opp som gullgutten. Den rike og mektige faren var utrolig stolt av å ha en sønn som studerte Koranen.