Ansatte i trønderkommuner får igjen betalt matpause

De sammenslåtte kommunene Orkland og Heim tapte sammen med Ålesund sak om spisepauser i Arbeidsretten.

Kommuneansatte får igjen betalt matpause etter kommunesammenslåing, slår Arbeidsretten fast.  Foto: Berit Roald/NTB

Saken oppdateres.

Ved kommunesammenslåingene i januar 2019 fjernet flere kommuner den betalte matpausen for kontoransatte.

I de gamle kommunene hadde noen betalt spisepause eller delvis betalt spisepause, mens andre ikke hadde det.

KS har pålagt alle nye kommuner og fylkeskommuner å innføre 37,5 timers arbeidstid med tillegg av spisepause for alle kontoransatte, uavhengig av den arbeidstiden de hadde før sammenslåingen.

Delta og Fagforbundet mente det stred mot hovedtariffavtalen og tok ut søksmål mot KS og tre av kommunene som hadde økt arbeidstiden.

Økt arbeidstid reverseres

Mandag ettermiddag kom dommen i Arbeidsretten, melder Fagbladet.

Fagforbundet og Delta fikk fullt medhold i sitt syn om at ansattes arbeidstidsordninger ikke skal annulleres i en ny kommune.

– Dommen er klar på at KS og kommunene ikke har adgang til å fastsette dårligere arbeidsvilkår i kommuner og fylkeskommuner som slås sammen, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Arbeidsretten pålegger kommunene å reversere den tariffstridige endringen av arbeidstiden, og å etterbetale lønn til berørte ansatte.

En de saksøkte kommunene var Heim kommune, som ble etablert ved sammenslåingen av Halsa, Hemne og Snillfjord.

- Vi i Fagforbundet Heim er meget fornøyd med at Arbeidsretten har dømt i våre medlemmers favør, skriver Ann-Helen Kvingedal, Leder og tillitsvalgt i Fagforbundet i Heim, i en e-post til Adresseavisen.

Det samme sier Fagforbundet i Orkland:

- Fagforbundet Orkland er veldig glad på vegne av de ansatte at vår tvist av forståelse av tariffavtalen vant fram, sier leder Ragnar Opøien.

Nyttig avklaring

Dommen vil får betydning for langt flere enn de kommunene Ålesund, Heim og Orkland som var part i retten.

Advokat for KS Øyvind Gjelstad sier til NRK at de vil ta dommen til etterretning.

– Vi gikk inn saken med et annet syn, men har ikke fått medhold i det. For oss er det uansett nyttig at Arbeidsretten har kommet med en avklaring, sier Gjelstad.

Avventet avgjørelsen

Rådmann Ingvill Kvernmo i Orkland kommune sier at de har avventet dommen fra Arbeidsretten, og at de derfor ikke har iverksatt lik arbeidstid for de ansatte som tidligere jobbet i henholdsvis Orkdal, Agdenes, Snillfjord og Meldal kommuner.

- Derfor trenger vi heller ikke å reversere noe, eller å tilbakebetale lønn, sier Kvernmo til Adresseavisen.

Hun sier at dette har vært en sak det arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har vært uenige på nasjonalt plan, og at det derfor er veldig greit at de nå har fått en avklaring.

- Nå skal vi sette oss inn i dommen, og så vil vi kalle de tillitsvalgte inn til et møte for å se hvordan vi kan håndtere dette, sier Kvernmo.

Kvernmo sier at de likevel ønsker å få til lik arbeidstid for alle ansatte etter hvert.

- Over tid så tror vi at dette vil oppleves urettferdig, så vi kan ikke ha det sånn på sikt, sier hun.

På forsiden nå