Innfører nye inngripende tiltak: - Urovekkende høy smittespredning

Etter flere nye smitterekorder innfører Stjørdal kommune ytterligere tiltak søndag.

ivar vigdenes ordfører stjørdal kommunesammenslåing  Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Fra mandag til lørdag denne uka testet 103 personer i kommunen positivt på koronaviruset. Og lørdag nådde kommunen en ny smittetopp med hele 42 påviste smittetilfeller.

- I de siste dagene har det kommet nye prøvesvar som viser en urovekkende høy smittespredning – den høyeste vi har hatt siden viruset kom til Norge, sier ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes under en pressekonferanse søndag.

Pressekonferansen kan du se opptak av i vinduet over.

Liste over de nye tiltakene ligger nederst i saken.

- Vil gripe sterkt inn

Kommunen har på grunn av den økende smitten bestemt å innføre ytterligere tiltak.

- Det spiller ingen rolle for viruset hva som er årsaken til at det har blitt spredd. Virkelighet vi må forholde oss til nå er at det er spredt bredt, og at ettervirkningene av dette vil følge oss i en god tid framover, sier ordføreren.

LES OGSÅ: Kommunedirektøren i Stjørdal: - Noen få har ødelagt for mange, det må vi tåle å høre

- I dag presenterer Stjørdal kommune tiltak og sterke anmodninger for en kommende 14-dagersperiode som vil gripe sterkt inn i så vel næringsvirksomhet, som livene til oss Stjørdalinger, sier ordføreren.

Han oppfordrer fremdeles innbyggerne til ikke å gå på besøk til hverandre de neste 14 dagene, og unngå mest mulig kontakt ut over egen husstand. Vigdenes sier at tiltakene blir en videreføring av det de innførte 4. juledag, da de ba folk om å avlyse resten av jula.

- Når vi ikke foreslår forbud mot sosial omgangs så skyldes dette at det allikevel må være åpning i særtilfeller. Har du en nabo som sliter tungt psykisk akkurat nå så går du på besøk og drikker kaffe, men er ekstra påpasselig, sier han.

Flere nye smittetilfeller

Kommuneoverlege i Værnesregionen, Leif Edvard Muruvik Vonen, sier at en god del av de som har testet positivt i det siste var allerede i karantene. Og at gårsdagens 42 smittetilfeller førte til at ytterligere 200 personer ble satt i karantene.

- Ut fra samtalene med smittesporerne virker det som om avlysing av fest etter 4. juledag har blitt godt fulgt, sier Vonen.

Ved 13- tiden søndag har kommunen fått bekreftet fire nye smittetilfeller fra St. Olav, kommuneoverlegen forventer at det blir flere.

Klokka 16 opplyser at antall positive tester idag har steget til sju.

- Vi forventer at nedgangen kommer etter ti dagers tid, sier han.

LES OGSÅ: Åtte innlagt på sykehus med korona

- Jeg vil at alle stjørdalinger som lytter på nå merker seg dette; Vi må gjøre vårt, du må gjøre ditt - ikke bare for å forhindre alvorlig sykdom og død, men også for å sikre at vi har kapasitet til smittesporing og ansatte til å ta vare på de som trenger oss mest – en kommune er siste skanse for mange, og den skansen må vi greie å holde, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.

Dette er de nye tiltakene i Stjørdal:

For å begrense mest smitten anmoder kommunen sterkt:

 • At unødvendig reiseaktivitet som medfører nærkontakt med andre over kommunegrensene innstilles så langt det lar seg gjøre. Dette er en felles anbefaling fra alle kommuner i trondheimsregionen mot egne innbyggere, som allerede er besluttet videreført ut januar, og som vil lette både smittetrykk og smittesporing i regionen.
 • At så mange som mulig tar hjemmekontor om man kan ta hjemmekontor. De som har jobber som gjør at man ikke kan ha hjemmekontor skal dra på jobb, men for alle øvrige så gjelder dette både i- og utenfor egen kommune.
 • At vi prøver å unngå kollektivtrafikk i perioden.
 • At alle innbyggerne fører liste over hvem de har møtt med mobilnummer for å lette smittesporingen, og samtidig laster ned den nye smittestoppappen.
 • At alle fra et føre-var perspektiv tar kontakt med de de har vært i kontakt med den senere tiden om man opplever sykdomssymptomer og før man kommer inn til testing. Dette vil gi nærkontakter til de som er potensielt smittet anledning til å ta ytterligere og egne forholdsregler.

LES OGSÅ: Ber folk om å unngå reiser mellom kommunene i Trøndelag

Kommunen foreslår dette i en ny forskrift for formannskapet søndag ettermiddag:

 • Alle spisesteder og lokaler for arrangement holdes fortsatt stengt, og hvor gjeldende forskrift her foreslås forlenget. Treningssenter, bemannet og ubemannet, inkluderes i forskriften.
 • Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted innendørs foreslås innført for formannskapet. Kommuneoverlegen vil adressere dette ytterligere.
 • Sykehjem, bosenter og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne holdes i rødt ut perioden.
 • Servicetorget stenge.
 • Kommunens idrettshaller, svømmehall og kulturhus stenges.
 • All organisert idrettsaktivitet, både trening og kamp, for både voksne og barn i perioden avlyses.
 • Alle kulturaktiviteter, som kor og korps, både øvelse og framføring, for både voksne og barn i perioden avlyses.

På gult nivå i barnehagene og skolene gjelder dette i Stjørdal:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen. Dette gjelder både barn, elever, foresatte, ansatte og andre – også små tegn til forkjølelse og halsvondt må tas på største alvor.
 • God hygiene og forsterket renhold.
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte.
 • Hele avdelinger i barnehagen regnes som en kohort og hele skoleklasser regnes som en kohort.
 • Det skal være faste ansatte per kohort i barnehagene.
 • Ansatte i skolen kan veksle mellom kohorter og klasser.
 • Unngå trengsel og store samlinger i både barnehagene og skolene.
 • Holde avstand mellom ulike kohorter.
 • Ansatte skal ikke oppholde seg i arbeidsrom med andre nærmere enn to meter.
 • Ingen ansatte går mellom enheter i løpet av en arbeidsdag. Dette gjelder i en periode på 14 dager fra og med 4. januar.
 • Er du nærkontakt av nærkontakt så vil vi at du holder deg hjemme. Dette gjelder barn, elever og ansatte.
 • Alle elever over tolv år skal bruke munnbind på skolebussen.

I tillegg til tiltakene over vil foresatte bli stilt fire kontrollspørsmål når barn og elever skal inn på skolen eller i barnehagen. hvis svaret på et av spørsmålene er ja, skal eleven holdes hjemme.

Dette er de fire spørsmålene:

 • Har du eller barnet ditt i dag infeksjonstegn som for eksempel halsvondt, forkjølelse, hoste, tungpust eller feber?
 • Har noen av dere i familien vært i kontakt med en som er påvist smittet av covid-19 de siste ti dager?
 • Er noen personer i familien i smittekarantene?
 • Har noen i familien vært i utlandet siste ti dager?

De nye tiltakene varer til og med 18. januar.

LES OGSÅ: Regjeringen ber studentene vente med å reise tilbake fra julefeiring

På forsiden nå