Da vinteren ble avhengig av kanoner.

Kanonvinter

Når naturen ikke leverer, tar kanonene over. Bare i Oppdal skisenter har de rundt 160 snøkanoner som lager alpinløyper.

Til Ukeadressa: Snøkanoner har vært avgjørende for skianlegget i Oppdal de siste årene. Rundt 140 snøkanoner har fått i gang snøproduksjonen i Vangslia, Hovden og Stølen. Arnulf Erdal, daglig leder i Oppdal skisenter, kontrollerer en snøkanon i Vangslia.  Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

Det har vært en snøfattig vintersesong i Midt-Norge, med unntak av denne uka hvor det drysset ned store mengder med naturlig snø fra himmelen. Derfor har skisenter over hele landet i mange år perfeksjonert løsningen med kunstig snø.