Dette er de nye tiltakene i Stjørdal

Blant annet munnbindpåbudet videreføres.

Blant annet kommunedirektør Tor Jakob Reitan i Stjørdal kommune informerte om smittesituasjonen i Stjørdal.  Foto: Frank Cadamarteri

Saken oppdateres.

Mandag ettermiddag avholdt Stjørdal kommune en pressekonferanse, og informerte om nye tiltak i byen.

- I jula opplevde vi noe vi hadde håpet å unngå, og handlet raskt med de mest inngripende tiltakene og anbefalingene vi hadde presentert siden starten av pandemien. I dag kan vi slå fast at dette har hatt effekt, sa ordfører Ivar Vigdenes under pressekonferansen.

Se oversikt over de nye tiltakene nederst i saken.

Rammes ulikt

Han har stor forståelse for at det har satt store begrensninger i folks liv, men sier at dette er det eneste som virkelig monner i en slik smittesituasjon.

- Jeg vil takke alle som har gjort oppofrelser, frivillig eller påtvunget, direkte eller indirekte, i den perioden vi har lagt bak oss siden 4. juledag. Noen rammes helt klart hardere enn andre, og mange på svært forskjellig vis. Det vi har til felles er imidlertid at vi ikke er alene, sa ordføreren.

LES OGSÅ: Vil sjekke om folk faktisk overholder karantenen

Vaksinering

Tor Jakob Reitan, kommunedirektør i Stjørdal, informerte også om vaksineringen i kommunen under pressekonferansen.

- Vi skal vaksinere i høyt tempo når og hvis vi får store mengder doser. Jeg kan forsikre ordfører og befolkning om at vi har planer som viser at vi skal greie å vaksinere hele befolkningen på maks åtte uker. Det vil si omtrent 3000 stjørdalinger per uke – som skal gjennomføres i gamle Hegra Barneskole, sa han under pressekonferansen.

LES OGSÅ: Kommunedirektøren i Stjørdal: - Noen få har ødelagt for mange, det må vi tåle å høre

Disse tiltakene gjelder nå:

 • Dagens munnbindpåbud i offentlige tilgjengelige arealer innendørs videreføres frem til og med søndag 31. januar.
 • Den lokale forskriften om stenging av spise- arrangements- og serveringssteder oppheves. Dersom den nasjonale skjenkestoppen avsluttes før utgangen av måneden, varsler kommunen imidlertid at det er klargjort et forskriftsforslag som innfører skjenkestopp fra klokken 22.00 ut måneden.
 • Rødt nivå på ungdomsskole og videregående skoler videreføres til og med onsdag 20.01, og hvor Stjørdal kommune da går tilbake til gult nivå fra torsdag 21.01. Gult nivå i barnehage og barneskole opprettholdes.
 • Institusjoner og bosentrene går tilbake til gult nivå, noe som betyr at besøk kan gjennomføres innenfor bestemte retningslinjer.
 • Kommunen åpner for at organiserte idretts - og kulturaktiviteter for barn og ungdom kan gjenopptas fra onsdag, men da trening/øvelser og kun innenfor kommunegrensen. Dette betyr også at kommunens svømme- og idrettshaller åpnes fra samme tidspunkt.
 • Det åpnes for profesjonelle kulturarrangement, kino, bingo og forestillinger som for eksempel konserter for barn og voksne. Dette innebærer også at Kimen åpnes igjen fra onsdag. All aktivitet forutsettes holdt innenfor de nasjonale retningslinjer og anbefalinger som er gitt.
 • Treningssentrene kan også åpnes når nåværende forskrift som innbefatter disse utløper. Det anbefales her at smitteverntiltak etableres minst på samme nivå som Virke sin bransjestandard som betyr to meters avstand ved høy intensitet og én meter ved lav intensitet.
 • Kommunen anmoder imidlertid fortsatt om at det avståes fra idretts - og kulturaktiviteter for voksne utenom det som har profesjonelle arrangører. Dvs. at organiserte treninger, samt øvelser innen for eksempel voksenkorps og kor må avvente noe fortsatt.
 • Kommunen vil fortsatt fraråde reiser utenfor kommunen som medfører nærkontakt og som ikke er strengt nødvendig, og opprettholder anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.
 • Stjørdal kommune anmoder om fortsatt bruk av hjemmekontor der hvor jobben tillater det og gjennomfører digitale møter der dette fungerer hensiktsmessig.
 • Rådhuset åpnes videre for publikum med ordinære åpningstider. Her er det siden starten av pandemien ellers etablert tiltak for registrering og kontroll ut over det som gjaldt før.
 • Kommunen anbefaler folk om å ta i bruk den nye smittestoppappen, og som alle kommunens innbyggere også skal ha mottatt sms om senest i går.
 • Kommunen presiserer også at besøk som ikke er strengt nødvendig begrenses.
På forsiden nå