Verdal viderefører besøksrestriksjoner og rødt nivå i skoler og barnehager

Til tross for at de nasjonale retningslinjene mandag ble noe nedjustert, opprettholder Verdal kommune noen av de strengeste tiltakene.

Opprettholder strenge restriksjoner: Verdal kommune opprettholder noen av de strengeste koronatiltakene, til tross for at de nasjonale retningslinjene ble noe nedjustert i dag. Det mener ordføreren i kommunen, Pål Sverre Fikse (til venstre i bildet), er nødvendig. Kommunen har den siste tiden hatt store utfordringer med koronasmitte.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Ordfører Pål Sverre Fikse mener det enda ikke er forsvarlig å nedjustere de strenge restriksjonene. I et ekstraordinært formannskapsmøte mandag kveld vedtok kommunens folkevalgte å videreføre tiltakene kommunen har hatt den sisten tiden. I første omgang videreføres de til mandag 24. januar, opplyser kommunen på egne hjemmesider. Det innebærer at innbyggerne i Verdal ikke kan ha gjester hjemme og at skoler og barnehager fortsetter på rødt nivå. Det åpnes heller ikke for idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra ulike kohorter.

- Vi har vært i en kritisk situasjon de siste 14 dagene. For å klare og ytterligere få ned smittespredningen har kommuneoverlegen anbefalt at tiltakene videreføres, sier ordfører i kommunen, Pål Sverre Fikse.

Se en oppdatert oversikt over tiltakene nederst i saken.

Ordføreren opplyser at kommunen har siden årsskiftet hatt 97 positive tilfeller av koronaviruset, og ligget høyt på den nasjonale listen over antall smittede per innbygger. De siste dagene har derimot smittetrenden vært positiv.

- Men det er for tidlig å si at vi er helt over kneiken, påpeker han.

LES OGSÅ: Trondheim letter foreløpig ikke på lokale tiltak til tross for lave smittetall.

Strenge tiltak også for barn og unge

Siden 9. januar har Verdal kommune hatt strengere tiltak for barn og unge enn de nasjonale retningslinjene, da de innførte rødt nivå ved alle kommunens skoler og barnehager. Nå videreføres altså tiltakene én uke til. Det mener ordføreren er nødvendig.

- Vi har sett de siste 14 dagene at de nasjonale tiltakene har vært tilfredsstillende, foruten tiltaksnivået i skoler og barnehager. Regjeringen har også understreket at kommuner med et stort smittepress oppfordres til å gjøre egne vurderinger.

- På kommunens nettsider opplyser dere om at smitteoverføring stort sett spores til husstander, sosial omgang på jobb og fritid, og innendørs trening. Hvorfor velger dere da å ha et så strengt nivå også på skoler og barnehager?

- Det er ingen tvil om at alle ønsker å ha minst mulig inngripende tiltak ovenfor barn og unge. Det har regjeringen og sagt. Samtidig har barnefamilier i økende grad vært involvert i smittetallene. Derfor har vi ønsket å begrense den sosiale kontakten så mye som mulig, sier Fikse og påpeker at mange barnefamilier har den siste tiden vært i karantene og isolasjon.

Ordføreren ønsker samtidig å understreke at alle barn og unge fortsatt skal ha et tilbud.

- Det er ikke så stor forskjell på rødt og gult nivå. Rødt nivå betyr mindre kohorter og mindre blanding av barnegrupper. Barnehagene er åpne og alle elever på 1.- 4. trinn er på skolen hver dag.

LES OGSÅ: Viderefører skjenkeforbud og tillater fritidsaktiviteter

Heller ikke de nye nasjonale retningslinjene om idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år følges av kommunen.

- En fullstendig åpning av disse aktivitetene vil også involvere mange voksne, påpeker ordføreren.

Prekær situasjon

Adresseavisen skrev i forrige uke at kommunen hadde 300 i karantene. Ordføreren vedgår at situasjonen for det kommunale tjenestetilbudet har vært prekær.

- Vi har klart å opprettholde det tjenestetilbudet vi skal ha hatt, men det har vært helt på grensen. Med for mange i karantene blir det til slutt for få hender til de som skal opprettholde det kommunale tilbudet, advarer han.

Nå ber han kommunens innbyggere holde ut litt til.

- Verden kom plutselig veldig nær oss. Vi har alle lyst til å være på det nivået vi var på da Trøndelag var den grønneste regionen i Europa. Nå gjelder det å stå ei uke til, og tyne ut det siste lille ekstra.

LES OGSÅ: Solberg: Vi må fortsette å ta ansvar sammen

I tillegg til de nasjonale retningslinjene gjelder følgende tiltak i Verdal kommune:

Reglene gjelder i første omgang fram til og med 24. januar. Listen er hentet fra Verdal kommunes hjemmesider.

  • Barnehager, grunnskole og videregående skole på rødt nivå.
  • Unngå å ha gjester i hjemmet.
  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem.
  • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
  • Utendørs idrettsaktiviteter kan gjennomføres når det er mulig med god avstand.
  • Organiserte fritidsaktiviteter innendørs åpnes bare for barnegrupper tilhørende samme kohort (i skole/barnehage)
  • Bruk av munnbind der folk ferdes og avstand ikke kan opprettholdes.
På forsiden nå