Frykter at det muterte viruset kan komme i vinterferien - innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte

Oppdal kommune skal ta stilling til om de skal innføre påbud om bruk av munnbind.

Kommunedirektør i Oppdal frykter at det muterte viruset kan komme under vinterferien.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Torsdag 18. februar er det ekstraordinært kommunestyremøte klokka 09.30 hvor politikerne i Oppdal må ta stilling til følgende:

Det er nå påvist mutert virus i blant annet Trondheim kommune. Flere kommuner rundt Trondheim har etter dette innført strengere tiltak for å forsøke å begrense smitte. I uke 8 og 9 er det vinterferie i Norge, og dette vil føre til at det i disse ukene vil bli flere personer også i Oppdal. Kommunedirektøren har vurdert at det i disse ukene kan være hensiktsmessig å innføre påbud om bruk av munnbind også i Oppdal for å begrense smitte.

LES MER: - Jeg kan ikke huske at Trondheim har hatt en så ung person med alvorlig sykdomsforløp før

Dersom man skal innføre påbud om bruk av munnbind etter smittevernloven, må dette gjøres gjennom forskrift. Myndigheten til å vedta en slik forskrift er i Oppdal kommune lagt til kommunestyret.

Ifølge sakspapirene har det lenge vært anbefalt å bruke munnbind i fjellbygda.

- Erfaring viser at spesielt de lokale innbyggerne i Oppdal i liten grad bruker munnbind. Når det nå blir vinterferie og økt trafikk i kommunen, anser kommunedirektøren det som hensiktsmessig at det innføres et påbud, står det i dokumentet.

Flere fritidsbeboere og besøkende til Oppdal i vinterferien vil øke risikoen for at det muterte viruset også kommer til Oppdal, noe som tilsier at også innbyggerne i Oppdal bør bruke munnbind, står det videre i sakspapirene.

LES OGSÅ: Dette er mutantutbruddene i Trondheim

På forsiden nå