Åpner opp litt i Oppdal: - De neste to ukene er en risikosituasjon

Tirsdag denne uka stengte Oppdal kommune ned etter flere smittetilfeller med ukjent smittekilde.

Ordfører i Oppdal Geir Arild Espnes.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Etter å ha vært i dialog med Statsforvalteren, fylkeslege og folkehelseinstitutt, bestemte kommunelegen at det måtte iverksettes strenge lokale tiltak i Oppdal inntil smittesituasjonen var avklart.

Kommunelegen stengte blant annet ned offentlige virksomheter, skiheiser og innførte skjenkestopp. Tiltakene skulle vare til onsdag 24.mars.

LES MER: Oppdal stenger ned - dette er tiltakene

Åpner skiheisen

Søndag skriver kommunen i en pressemelding at de løsner litt i tiltakene etter få smittetilfeller de siste dagene.

- Med bakgrunn i en ny vurdering har koronagruppen i dag kommet til at det ikke lenger er behov for å holde skiheisen stengt. Oppdal skiheis har lite besøk av tilreisende i midtuke, slik at den av hensyn til smittevernet kan være åpen.

LES OGSÅ: - Vi er mer bekymret nå enn vi har vært tidligere i pandemien

Øvrige tiltak fortsetter

Kommunen har ikke registrert flere smittetilfeller siden onsdag 17.mars da tiltakene ble satt inn.

- Øvrige tiltak som er fastsatt i forskriften skal fortsatt gjelde, men med en kontinuerlig vurdering av om enkelte virksomheter kan åpne tidligere, skriver kommunen videre.

Kommunen oppfordrer folk til å holde to meter avstand til andre, ivaretar god håndhygiene og bruker munnbind.

Lav terskel for nye tiltak

- De neste to ukene står vi i vår kommune ovenfor en risikosituasjon, med tanke på tilstrømmingen av folk som forventes. Det er derfor viktig at man nå foretar en kontrollert gjenåpning, for å redusere smitterisiko fremover, skriver kommunen pressemeldingen.

Koronagruppen presiserer at dersom det kommer flere smittetilfeller med ukjent smittekilde, så er det lav terskel for å gjeninnføre strenge lokale tiltak.

LES OGSÅ: - Med tanke på påska får vi prøve å holde humøret oppe

Dette er de nye tiltakene:

Stenging av virksomheter

 • Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holdes åpent: rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Svømmehall, spaanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: skolesvømming, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssenter.
 • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museet.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.

Forbud mot arrangement

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13 i covid-19-forskriften, med unntak av begravelser, bisettelser.

Sjenkestopp

 • Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening, kor, korps og teater.

Påbud om hjemmekontor

 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Ikrafttredelse, varighet og endring.

Forskriften trer i kraft onsdag 17. mars klokka 00.00 og varer til og med 24. mars klokka 23.00. Ved hastevedtak kan kommuneoverlegen endre forksriften. Eventuell forlengelse skal behandles av Formannskapet.

Endret ved vedtak datert 21.03.21. Endringen trer i kraft 22.03.21 klokka 00.00

På forsiden nå