Har underskrevet ny stor bru-kontrakt for jernbanen

Selskapet BMO skal ruste opp eller bygge 19 nye bruer på Trønder- og Meråkerbanen.

Bane Nor og BMO har inngått en avtale om å tilpasse bruer som en del av arbeidet med elektrifisering av Trønderbanen. Her et av dieseltogene av type BM92, som etter planen skal fases ut og erstattes av elektriske eller såkalte bimodale tog.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Kontrakten med Bane Nor er verdt 127 millioner kroner. Det skriver Bane Nor i en pressemelding fredag.

Avtalen gjelder nybygging, rehabilitering og sanering av såkalte overgangsbruer i forbindelse med elektrifiseringen av jernbanen i Trøndelag.

I juni i fjor fikk Bane Nor endelig grønt lys til å starte elektrifisering av deler av Trønderbanen

Konserndirektør for utbygging i Bane Nor, Stine Ilbrekke Undrum, peker i pressemeldingen på at elektrifiseringen av jernbanen vil legge til rette for et bærekraftig, mer moderne og miljøvennlige togtilbud med bedre komfort og større kapasitet.


Milliarddryss over banen
  • Det investeres enorme summer i midtnorske jernbanestrekninger. Elektrifiseringen er beregnet å koste to milliarder kroner. Mye av arbeidet skjer på eller ved Meråkerbanen.
  • Byggingen av Hell omformerstasjon, Eidum er allerede i gang like ved sporet til Meråkerbanen. Den sikrer kjørestrøm til store deler av Trønderbanen og Meråkerbanen.
  • 17 overgangsbruer må bygges om og tilpasses på Meråkerbanen.
  • Kontaktledning Hell - Storlien med autotrafoer. Kontrakt tildeles i år, arbeidet skal være ferdig høsten 2024.
  • Bygging av kulvert og bru på Hegra med planlagt start i høst.
  • Fyllinger på banen er utbedret, blant annet ved Pynten i Meråker
  • Utskifting av skinner og sviller.
  • Drenering, grøfting og skogrydding langs sporet

Nye bruer

Arbeidet som BMO skal stå for gjelder de fleste av overgangsbruene på strekningen, i alt 19 bruer. Det omfatter bygging av nye bruer, mindre tiltak på eksisterende bruer i form av flytting av vann-nedløp, etablering av kontrollert vannavrenning, nye rekkverksløsninger og beskyttelsesskjermer samt sanering av bruer.

Så glade blir folk når kontrakter er underskrevet. Fra v. administrerende direktør Jeppe Raaholt i BMO Entreprenør og Stine Ilebrekke Undrum i Bane Nor.  Foto: Bane Nor

- Vi synes det er spesielt gledelig at vi velges på bakgrunn av gjennomføringsevne og ikke utelukkende på pris. Vi kjenner arbeidene godt og prosjektet passer meget godt inn i vår portefølje, sier administrerende direktør Jeppe Raaholt i BMO Entreprenør.

Arbeidet starter allerede denne måneden.

LES OGSÅ: Åpner for flere tog til Sverige. Nå rustes Meråkerbanen opp som aldri før

Ferdig i 2022

På strekningen Trondheim-Stjørdal skal overgangsbruene på Hansbakken og Være bygges nye. De er planlagt ferdigstilt i mai 2022. Tilsvarene er 17 bruer på Meråkerbanen planlagt ferdigstilt innen november 2022. Dette gjelder både skogsvegsbruer og kjørebruer langs hele strekningen.

Fem skogsveibruer langs Meråkerbanen skal saneres, mens åtte bruer rives og erstattes av nye bruer.

- Det er opp til totalentreprenøren å planlegge når arbeidet skal utføres innfor kontraktens ramme, skriver Bane Nor..

- De resterende overgangsbruene langs strekningene, der det kun skal påmonteres beskyttelsesskjermer av hensyn til elektrifiseringen, er ikke med i denne entreprisen, skriver Bane Nor i pressemeldingen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå