Vegvesenet mener faregraden for skred og flom er på rødt nivå

«Svært mye regn og snøsmelting fører til rødt nivå for jordskred, flom og sørpeskred i Trøndelag lørdag», står det i en vurdering fra Statens vegvesen fredag.

Bildet viser en tidligere flom i Åfjord.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

NVE har allerede farevarsel ute på oransje nivå når det gjelder både skred- og flomfare for deler av Trøndelag og Nordland. Fra fredag ettermiddag til lørdag kveld er det ifølge Yr.no ventet lokalt 70 til 130 millimeter regn på 24 timer i Trøndelag fra Trondheim og nordover.

Spisset vurdering

Vegvesenet har fredag gjort en egen vurdering av skred- og flomsituasjonen og mulige konsekvenser for veinettet. Lørdag har de satt faregraden i Trøndelag til rødt nivå.

NVE gjør en bredere vurdering, mens vegvesenet her har vurdert konsekvensene spesifikt for veinettet, forklarer seksjonsleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune, Endre Rudolfsen.

Vegvesenet skriver selv at deres farevurdering tar utgangspunkt i de nasjonale varslingstjenestene fra NVE og Meteorologisk institutt, og at de relaterer disse til eventuelle utfordringer for veinettet.

«Merk at dette er en overordnet vurdering som ikke tar lokale hensyn», skriver vegvesenet.

Ifølge vegvesenets faregrader innebærer rød faregrad «omfattende restriksjoner og stengninger».

Meteorologene publiserte dette kartet på Twitter klokken 12.51 fredag. Det viser hvor det er ventet mest nedbør.   Foto: Meteorologene på Twitter

«Vurder restriksjoner»

Vegvesenet skriver i sin vurdering at nedbøren er ventet å øke utover fredag. Den er ventet å avta lørdag kveld. Vegvesenet påpeker at det kan komme 70 til 130 millimeter nedbør i løpet av 24 timer, og inntil 160 millimeter på 48 timer.

«Mest nedbør nord for Trondheim. Jordskredfaren avtar sakte etter at nedbøren avtar», skriver vegvesenet.

Folk oppfordres til å følge med på eventuelle oppdaterte varsel på varsom.no og til å gjøre lokale vurderinger og tiltak.

«Vurder restriksjoner på de mest utsatte strekningene», heter det i vurderingen.

Oppfordring

Trøndelag fylkeskommune skriver fredag kveld at de sammen med aktuelle driftsentreprenører har forberedt fylkesveinettet så godt de kan. Det er blant annet åpnet stikkrenner, grøfter og avløp i tilknytning til veinettet.

«Fylkeskommunen vil sammen med driftsentreprenørene følge situasjonen nøye gjennom helgen. Det er satt inn ekstra mannskapsressurser i den situasjonen vi står i», opplyses det.

Fylkeskommunen ber folk om å holde seg oppdatert på varsom.no og Vegtrafikksentralens trafikkmeldinger.

– Så langt det lar seg gjøre oppfordrer vi folk til å holde seg hjemme mens uværet pågår, sier seksjonsleder Rudolfsen i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Sender ut farevarsel om svært mye regn i Trøndelag

På forsiden nå