- Det har ikke vært noe stort rush, sier stemmestyreleder Lars Arne Pedersen i Buvika. Han har ledelsen i stemmelokalet. Mens stemmelokalet fremdeles er åpent, forteller han at det ikke ser ut til å bli veldig god oppslutning rundt folkeavstemningen der.

Pedersen vet ikke hvordan oppslutningen er i resten av kommunen. Kanskje er oppslutningen dårligere i Buvika enn i de andre valglokalene i Skaun.

Mange innflyttere i Buvika

- Buvika har stor tilflytning. Det betyr at mange ser på Buvika som en bra plass å bo uten at kommunetilhørigheten er så viktig, sier stemmestyrelederen.

Nyhusene står tett i Buvika mellom sjøen, gamleveien og E39. Vegg i vegg ligger familieboligene med en liten grønn flekk, bil, sykler og barneleker på utsiden av huset. Her får unge familier nytt hus og god plass i høvelig avstand til arbeidsplass i byen. Skaun er en kommune i vekst. Og mye av veksten er familier som bosetter seg i Skaun, men arbeider utenfor kommunen. Det kan få følger for valgresultatet.

Skauningene har også tre alternativer når de stemmer:

  • Skaun kommune bør bestå som i dag

  • Melhus kommune og Skaun kommune bør slår seg sammen

  • Kommunene Orkdal, Agdenes, Meldal, Snillfjord, Rindal og Skaun bør slå seg sammen

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Stille før Sanner

- Bra med industrien i Orkdal

- Orkdalsalternativet, sier Merete Hernandez etter at hun har stemt.

- Det er mest industri i Orkdal og industri er bra for kommunen, sier hun. Dessuten mener hun at Orkdal har et fint sentrum på Orkanger. Hun føler tilhørighet dit.

Dersom hun får viljen sin, kan Skaun bli en del av en storkommune sammen med Meldal, Orkdal, Snillfjord, Agdenes og Rindal på Nordmøre.

Vil ha Skaun alene

Håvard Husby og Wenche Leinum kommer sammen med datteren Mali til stemmelokalet i Buvika. Begge er oppvokst i Skaun og har stemt for det såkalte null-alternativet: Skaun skal bestå som i dag.

- Jeg er redd vi kommer bort i mengden i en større kommune, sier Wenche Leinum.

- Både Melhus og Orkdal er større enn Skaun. Og så er det mye bra på gang i Skaun, sier hun. Wenche Leinum forteller at hele omgangskretsen hennes sier de vil ha det som det er. Derimot tror begge at innflytterne kanskje ser annerledes på det. De er spent på valgresultatet.

Det er folkeavstemning både i Melhus og Skaun mandag.

foto
Dette er Buvika. Her bor de unge familiene. Foto: Therese Alice Sanne