- Det er ganske naivt og uforsvarlig av Haltbrekken å si at vi skal ha en egen forsvars- og sikkerhetspolitikk, løsrevet fra våre allierte i NATO sier Elin Rodum Agdestein (H), stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.

Lars Haltbrekken, SVs førstekandidat til Stortinget fra Sør-Trøndelag, uttalte til Adresseavisen tirsdag at han mener de amerikanske soldatene på Værnes bør sendes hjem umiddelbart. Ifølge listetoppen har valget av Donald Trump som USAs kommende president endret hele situasjonen rundt utplasseringen av soldatene.

- Det er nå viktigere enn noen gang at Norge har en selvstendig forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier Haltbrekken.

- Viser mangelfull forståelse

- Uttalelsene viser bare at SV har mangelfull forståelse for hvilken krevende sikkerhetspolitisk situasjon vi nå står oppe i, sier Agdestein.

Hun mener det er veldig uheldig at man sår tvil om sikkerhetssamarbeidet med Norges nærmeste allierte.

- Det virker som Haltbrekken har glemt at det ikke er Norge og NATO som har utfordret stabiliteten i Europa. Vi står nå overfor et sammensatt trusselbilde med et selvhevdende Russland, som har brutt folkeretten i Europa. Som generalsekretær i NATO og vår tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, nylig sa, står vi overfor den største trusselen mot vår sikkerhet på en generasjon. Dette er ikke tidspunktet for å stille spørsmål ved partnerskapet med USA.

LES KOMMENTAREN: Under ligger frykten for Russland

- Forhåndsdømmer

Agdestein mener Haltbrekken tar feil når han sier situasjonen har endret seg som følge av presidentvalget i USA.

- Vi kan ikke forhåndsdømme politikken til Trump. Vårt samarbeid med USA er viktig, og vi kan ikke rokke ved årelange tradisjoner bare fordi det er valgt en ny president.

Høyrepolitikeren mener heller ikke at amerikanske soldater på norsk jord er i strid med norsk basepolitikk.

- Det er ikke noe nytt at utenlandske styrker øver i Norge, ogf det er naivt å tro at vi kan forsvare oss alene. At allierte soldater kommer hit og trener er i tråd med den sikkerhetspolitiske linjen Norge har ført gjennom flere tiår. Det er jo ikke snakk om at det skal etableres en utenlandsk base i Norge. Amerikanerne skal installeres ved Garnison Værnes.

Agdestein synes det blir usaklig å si at Norge bidrar til å skape en uforutsigbar situasjon.

- Vi legger vekt på å ha et ryddig forhold til Russland, men vi er NATO i nord og må vise fasthet i møte med et nytt trusselbilde. 300 amerikanere i Norge er småtteri i forhold til hvordan vår nabo i øst ruster opp.