Her raserer amerikanske stridsvogner området ved flyplassen

foto