Kripos inn i etterforskningen etter savnet mann

foto