Nye Veier så ingen grunn til å varsle kommunen om kvikkleire

foto