Amerikanerne skal rykke inn i Sverige fra Trøndelag: – Folk må avpasse farten og vise hensyn

foto