Røykdykkere undersøkte industribygning på Hitra

foto