foto

Adresseavisen 13. februar 1947:

Vinterens første snøbrøyting i Trondheim

«For første gang gir mangen små ting rang», sier et gammelt ord, og det fikk vi sanne i går da kommunens brøytemannskaper for første gang i vinter måtte rykke ut for å få snøen vekk fra gatene. Tidligere i vinter har brøytemannskapene bare pløyet Fjellseter- og Bynesveien et par ganger.

Det gav en liten smak av ekte vinter da motorplogen, snøkjørerne og måkerne gikk løs på den snøen som var falt i løpet av natten. Det ble ingen storsjau og det gikk fort å få ryddet gatene.

I løpet av natt til i går og gårsdagen kom det 4,5 millimeter nedbør i Trondheim. Det er nesten like mye som vi har fått tilsammen i denne måneden».

TEMA: Adresseavisen 250

Er store fellesbad løsningen av badesaken på bygdene?

«Anders Storhaugen mener at løsningen er bad på hver gård. Kvinnene bør spares for spannvask.

Sanitetsforeningen går inn for et utmerket arbeid blant mange andre, nemlig å bygge fellesbad på bygdene. — Men det er allikevel spørsmål om ikke badesaken på bygdene burde løses først og fremst ved at hver gård fikk sitt eget bad, dusj eller badstue som i Finnland. — Vi har i anledning av dette spørsmål henvendt oss til gårdbruker Anders Storhaugen, formannen i Sør-Trøndelag fylkes bondelag.

Vi spør hvordan Anders Storhaugen ser på fellesbad på bygdene og om han med noen ord kan belyse hvordan badesaken best burde løses. — I tettbebyggelse ved jernbanestasjoner kan et større fellesbad ha sin betydning, sier herr Storhaugen, men jeg for min del mener at målet må være et bad, en dusj eller en badstue på hver gård, slik som det er i Finnland. Folk har ikke tid til å gå lange veier for å bade, og selv om tanken er god får den lite praktisk betydning for massen av bygdefolk. Før krigen var vi kommet godt i vei med å innstallere bad på gårdene, men krigen satte en stopper for dette og nå er det vanskelig å skaffe materialer, som også faller kostbare».