Da verdalingen løp over grensa til Den islamske stat (IS) i desember 2014, var det for å slutte seg til sivilbefolkningen og delta i statsoppbyggingen av det nyopprettede kalifatet? Eller var det for å begå terror?

Onsdag var det i ankesaken til den terrordømte trønderen i Borgarting lagmannsrett klart for prosedyrene til aktor Frederik Ranke og forsvarer Elisabeth Myhre.

Verdalingen bar våpen. Betyr det at han var medlem av IS, eller var det selvforsvar? Foto: Privat

Mange måter å delta på

Trønderen står tiltalt for to forhold – inngåelse av terrorforbund og deltakelse i en terrororganisasjon. For å bli dømt for forbund må tiltalte blant annet ha inngått avtale om terror, planlagt eller forberedt terrorhandlinger.

Les alt om IS-rettsaken her

- Deltar du i byggingen av bomberom til IS-soldatenes familier, eller du deler ut vann til befolkningen, så bidrar du også til å opprettholde terrororganisasjonens virksomhet, anførte Ranke, som mener at det å være medlem i organisasjonen er i seg selv en aktiv handling.

At verdalingen angret, og på et tidspunkt ville ut av IS, betyr ikke at han ikke kan dømmes for å ha inngått avtale om å spre terror, både før han reiste og mens han var der, ifølge aktor.

Planla innreisen

Ranke trekker frem den tiltaltes kontakt med IS-ekteparet fra Levanger. Høsten 2014 var den nå døde IS-krigeren aktiv fremmedkriger og kona «IS-fru».

- Tiltalte fikk hjelp til å planlegge innreise til IS. I vitneavhør har vi hørt at han diskuterte IS med en lokal venninne, og han sendte video av talen til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi til en lokal venn sommeren 2014.

At trønderen holdt avreisen til IS hemmelig for sine nærmeste, mener aktor også taler for terrorforbund. At han pakket med seg et GoPro-kamera og en kikkert med lasermåler, peker i retning av planlagt militær deltakelse, heller enn hjelpearbeid.

Taust på sosiale medier

Trønderen nekter for å ha deltatt i militære operasjoner i Syria.

Ranke mener verdalingen kan ha vært medlem av to ulike bataljoner: Khazk og Nusantara. Aktor viser til en periode på seks uker, fra februar og til midten av april 2015, hvor han mener det er sannsynlig at verdalingen har deltatt i militære operasjoner. Da var det ikke et livstegn fra tiltalte på sosiale medier. Perioden samsvarer med en IS-offensiv i området.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er nå i sin site fase. Foto: Kristin Svorte

12. april sender han over 200 meldinger på en dag. Til søsteren forklarte han sitt fravær med at han har vært på jobb i en annen by i en måned. I retten har han selv forklart fraværet med blant annet sykehusopphold og en periode i fengsel.

Aktor mener tiltaltes forklaring om siste del av oppholdet, kan underbygges med vitneforklaringer og chat, men at bevismaterialet ikke underbygger forklaringen om at han i de første månedene nærmest driftet rundt, uten å ha spesielle oppgaver for IS.

Tiltalte hadde et 90-dagers fengselsopphold fra november 2015.

- Det kan tale for at han her var kommet i unåde hos IS. Vi lar her tvilen komme tiltalte til gode, og korter ned på tiden han skal ha vært IS-medlem med seks måneder, frem til november 2015, og ikke som før, til 30. april 2016.

I dette grenseområdet og over denne muren flyktet verdalingen fra IS-kontrollert Syria og til Kilis i Tyrkia. Datoen var 30. apri 2016. Foto: Scanpix

Omtrentligheter – ikke bevis

Forsvarer Elisabeth Myhre viste i sin prosedyre til at tiltalte i 2014 var i en ekstremt vanskelig situasjon.

- Han hadde en trøblete økonomi, psykiske problemer, slet med rus og var utsatt for en ulykke. Han var i en forvirret tilstand da han ble introdusert for islam. Han reiste ikke bare til IS. Han reiste også bort fra Norge.

Myhre mente aktor kom med en rekke omtrentligheter i sin prosedyre – påstander det ikke er sikre bevis for.

- Impulshandling

Forsvareren fastholder at IS-reisen bærer preg av å være en impulshandling.

- Billetten ble bestilt kort tid på forhånd, han hadde ikke sørget for å sette bort katten og leiligheten var et salig rot. Han fortalte ikke om turen til noen, fordi han ikke hadde kontakt med noen.

Forsvarer tilbakeviser påstanden fra aktor om at det ikke eksisterer bevis for et sykehusopphold tidlig i IS-perioden, hvor aktor mener tiltalte var i militær tjeneste.

Om meldingene med uklart innhold, sendt våren 2015, sier forsvareren:

- Han var ikke medisinert i perioden. Han var ikke psykotisk, men han var ikke frisk. Det påvirket handlinger og forståelse av hva IS var.

Straffbar handling

På spørsmål om tiltalte er skyldig i deltakelse i IS, mener Myhre at hans bidrag til organisasjonen er svært beskjedent.

- Han har latt seg forflytte av IS-personell, og vært til stede ved Sharia-kurs, hvor han har fått et korte sammendrag på kveldene.

Spørsmålet er om dette er nok til å dømmes for en straffbar handling.

En jury på ti skal torsdag ta stilling til skyldspørsmålet.