Fem skoleklasser og en barnehagebarn i karantene på Hitra

foto