Lederne i SV i Nord- og Sør-Trøndelag går nå sammen ut mot planene om å utstasjonere amerikanske soldater på Værnes. I et felles innlegg der de stiller spørsmål ved om dette skal kunne skje uten en større debatt.

«For oss er det utrolig å se at dette skjer nesten uten debatt og at de største partiene sier at dette er en videreføring av dagens linje. Dette er tvert imot et tydelig brudd med dagens linje. Vi får permanent stasjonering av fremmede soldater i en tid hvor vi bygger ned eget forsvar. Dette er en farlig kursendring som SV tar klar avstand fra», skriver de to trønderske Sv-lederne.

Advarer mot amerikansk base

- Spørsmålet er om vi vil ha amerikanske baser på norsk jord. Slik vi oppfatter det vil dette i praksis være en fast styrke, selv om enhetene roterer. Det er noe helt nytt. Den type ting har vi ikke hatt i Norge, sier Ottar Michelsen

Han snakker om en «framskutt amerikansk styrke på norsk jord» som totalt ny retning i norsk forsvarspolitikk.

- Lokalt må vi i alle fall gå ut og understreke det, slik at folk faktisk vet hva som skjer, sier han

Leder for Nord-Trøndelag SV, Siv Furunes, kaller planene et brudd på norsk basepolitikk

- Russland og USA/NATO har begge stormaktsinteresser. Men Norge må legge vekt på å ha et godt forhold med vår store nabo i øst. Dette er krigshissing og vil skjerpe forholdet mellom Norge og Russland, sier hun til Adresseavisen.LES OGSÅ: Alliert støtte, alarmerende avhengighet (kronikk)

Arrangerer fredsmøte mandag

Også daglig leder for Norges fredsråd, Hedda Langemyr har flere ganger den siste tiden stilt spørsmål om det er riktig å tillate utplassering av amerikanske styrker i Norge. Hun kaller det et snedig grep når det fra forsvarsministeren og andre ledende politikere kun omtales som en videreføring av dagens politikk. Dermed trenger man ikke en større politisk diskusjon omkring, eller stortingsbehandling av det. Hun viser til at flere eksperter og opposisjonspolitikere omtaler det som et brudd, eller vesentlig endring i forhold til den tradisjonelle norske basepolitikken, og et brudd med den avspenningslinjen Norge har hatt siden den kalde krigen.

- Dette er en prinsipielt viktig sak. Den manglende diskusjonen omkring sentrale forsvarspolitiske saker i forkant av beslutninger det er et stort demokratisk problem, sier Langemyr.

Diskusjonen om amerikanske soldater og utviklingen i sikkerhetspolitikken blir trolig også tema i et fredsmøte i Trondheim mandag der hennes organisasjon er en av arrangørene.

- Sikkerhetspolitikk handler ikke bare om hva man gjør, men også om hvordan man oppfattes. Sånn sett kan det være at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å tillate dette, sier Langemyr.

Avviser kritikken

Høyres Elin Agdestein fra Nord-Trøndelag sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Hun mener SV-lagene i Nord- og Sør-Trøndelag bommer i sin kritikk – og avviser at amerikanske marinesoldater på Værnes vil være strid med norsk basepolitikk.

- Skal vi sikre norske sikkerhetspolitiske interesser og vår politiske handlefrihet i en krevende tid, er vi helt avhengig av an aktiv alliansepolitikk og bidragene fra våre venner i NATO. Det er ingenting ved dette som rokker ved norsk basepolitikk. Det er ikke snakk om etablering av permanente amerikanske baser i Norge, sier Agdestein.

- Antivestlig retorikk

Agdestein mener den bilaterale avtalen Norge har med USA om forhåndslagring av materiell, øving og trening og forsterkning er en viktig del av norsk forsvarspolitikk.

- Dette har vi bred enighet om på Stortinget. Vi er i en situasjon der antivestlig retorikk har tiltatt Russland å demonstrere makt gjennom sine flåteforflytninger til Middelhavet. Det bør være en påminnelse også for SV om at det pågår en militær utvikling som Norge og NATO må forholde seg til, sier Agdestein. Hun mener svaret på dette er å øke forsvarsbudsjettene, kanalisere midler til økt operativ evne, redusere klartider og styrke det kollektive samarbeidet i NATO.

foto
Skeptisk. SVs Ottar Michelsen mener det er all grunn til å diskutere om Norge skal tillate at amerikanske soldater utstasjoneres i Norge. Foto: Terje Svaan