Storkontroll over to dager: 22 sjåfører fikk samme beskjed

foto