Statens vegvesen har sendt ut pressemeldinger om hvilke trønderske veger som skal få ny asfalt i løpet av året.

Totalt skal vegvesenet legge 393 kilometer med ny asfalt på trønderske veier i løpet av sesongen. Arbeidene skal starte i i mai og avsluttes i september.

Mest i nord

Det er nord-trønderske veier som får mest ny asfalt, der skal det legges 242 kilometer. Sør-trønderske veier skal få 151 kilometer.

Mest asfalt skal det legges på E6 med totalt 54 kilometer i begge trøndelagsfylkene. Fylkesveg 765 i Lierne er også blant asfaltvinnerne, her planlegger vegvesenet å legg 53 kilometer asfalt i 2017.

I tabellen nederst i artikkelen kan du se oversikten over alle de trønderske vegstrekningene der Statens vegvesen vil legge ny asfalt i år.

- I Nord-Trøndelag setter vi rekord i asfaltlegging i år, dette på grunn av store bevillinger for fylkesveier. I Sør-Trøndelag får vi også et godt år, her er det en liten økning fra i fjor på antall kilometer med ny asfalt, sier leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen Thor Asbjørn Lunaas.