Onsdag stenges Storvasshammertunnelen i to timer på grunn av vedlikehold. Tunnelen ligger langs fylkesvei 714 på strekningen Hekkesvik - Gjølme.

I tidsrommet 11 til 13 vil all gjennomkjøring stoppes, bortsett at trafikk vil bli sluppet gjennom klokken 12.00.

- Siden det er hovedveien til Hitra og Frøya, og det er en del hytter i området kan det bli en del reisende som må vente ved tunnelen, sier trafikkoperatør Finn Bull ved vegtrafikksentralen region midt.

- Tunnelen stenges grunnet opprydningsarbeid, forteller Bull.